Objednávka OV/009/18

Dátum vyhotovenia:14.2.2018
 

Dodávateľ
HRIKO, s.r.o.
Zadná ulica 1941-7
971 01 Prievidza
IČO:36320064
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Tlač kalendária na rok 2018
Názov položky
Tlačiarenské služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 177,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová