Objednávka OV/026/18

Dátum vyhotovenia:04.6.2018
 

Dodávateľ
TOP - TEXT Alena Chudobová
Májová 16/21
956 21 Jacovce
IČO:33990166
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Názov položky
OOPP
Celková hodnota objednaného plnenia: 208,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová