Objednávka OV/036/21

Dátum vyhotovenia:15.10.2021
 

Dodávateľ
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava 1
IČO:164836
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 112,43 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová