Objednávka OV/037/21

Dátum vyhotovenia:15.10.2021
 

Dodávateľ
Slovenská národná galéria
Riečna 1
815 13 Bratislava
IČO:00164712
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 82,70 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová