Objednávka OV/040/21

Dátum vyhotovenia:27.10.2021
 

Dodávateľ
TON - SLOVENSKO, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 18
811 06 Bratislava
IČO:35783184
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Kniha +-160 let
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 50,00 EUR
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová