Objednávka OV/053/21

Dátum vyhotovenia:30.11.2021
 

Dodávateľ
Mgr. Jozef Hepner
Školská 682/18D
972 11 Lazany
IČO:40650227
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Konzervátorský materiál
Názov položky
Konzervátorský materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 125,92 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová