Objednávka OV/054/21

Dátum vyhotovenia:30.11.2021
 

Dodávateľ
Amisec Ing. Mravec
Razusa 22/14
97101 Prievidza
IČO:34958321
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Periodická odborná prehliadka EZS v objekte na Ul. V. Clementisa č.40
Názov položky
Revízie zariadení
Celková hodnota objednaného plnenia: 382,56 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová