Objednávka OV/062/21

Dátum vyhotovenia:14.12.2021
 

Dodávateľ
A.M.I.S., spol. s r.o.
Kalinčiaka 5
971 01 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO:34059130

ceny sú vrátane DPH
Revízia EZS na Košovskej ceste 9 v Prievidzi
Názov položky
Revízie zariadení
Celková hodnota objednaného plnenia: 158,29 EUR
Schválil: Mgr. Marta Rusinová