Hlavná stránka / Program múzea / Ostatné prezentačné podujatia

Ostatné prezentačné podujatia

V ostatnej prezentačno-odbornej činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa objavuje viacero foriem - prednášky, prezentácie, súťaže, vedomostné kvízy, ale aj odborné stretnutia, semináre i sympóziá. Mnohé z nich sú určené najmä pre širokú návštevnícku verejnosť, ale nechýbajú ani aktivity zamerané na posilnenie odborného potenciálu tejto ustanovizne.

Nápadité formy prezentačnej činnosti múzea spolu so zaujímavými témami sa každoročne upravujú a dopĺňajú, aby vytvárali dostatočnú ponuku pre verejnosť.

  

  

Program prezentačných podujatí múzea v roku 2022:

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria a tvorivou dielňou

január - december 2022

 

Múzejné hry

Poznanie regiónu, prírody i histórie v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a aj v ďalších hrách časov minulých i dnešných

január - december 2022

 

Klubové stretnutia

Pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie v meste, konané vždy štvrtý pondelok v mesiaci

január - november 2022

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin 2022

 

Zbohom zima, vitaj jar

Nezabudnuté zvyky jarného obdobia prostredníctvom lektorovanej prezentácie s aktivitami

februát - marec 2022

 

K Veľkej noci

Maľovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov spojené s prezentáciou a predajom

7. - 13. apríl 2022

 

Deň Zeme

Interaktívne spoznávanie chránených druhov živočíchov a významu ich ochrany

22. apríl 2022

 

Múzeum dokorán 2022

Súbor kombinovaných podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí

máj 2022

 

Na pomoc kronikárom

Seminár zameraný na vedenie obecných a školských kroník - zber materiálu, návrh členenia ročného záznamu v kronike a technické záležitosti týkajúce sa vedenia kroník

jún 2022

 

Európske dni archeológie

Archeologické potulky regiónom (komentovaná prehliadka)

jún 2022

 

V znamení slnovratu

Tajuplné jánske tradície obohatené o hľadanie múzejných pokladov a ďalšie aktivity

jún 2022

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny

júl - august 2022

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Za bránou múzea 2022

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo a tvorivé dielne) pripravených k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

september 2022

 

Jesenné variácie: Jeseň - pani bohatá

Tvorivo-náučný cyklus o jesennom období komponovaný v interaktívnej prezentácii a tvorivých dielňach

október 2022

 

Medzinárodný deň archeológie

Oslava archeológie a nadšenia z objavovania (prednáška)

október 2022

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Svet minerálov: Praktické poznávanie a skúmanie základných fyzikálnych a chemických vlastností nerastov

november 2022

 

Sviatočné čarovanie

Predstavenie tradičných vianočných zvykov z regiónu hornej Nitry formou lektorovanej prezentácie a tvorivých aktivít

november/december 2022

 

Vianoce v múzeu

Tradičné tvorivé dielne pre školy a verejnosť: Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a Naša nedeľa

5. - 10. december 2022

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

13. december 2022

 

Zmena programu vyhradená!