HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy

Rozsiahly zbierkový fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov - poskytuje mimoriadne zaujímavé témy na tvorbu výstavného programu, ktoré znásobujú aj výsledky výskumnej činnosti a práce kolektívu múzejných konzervátorov.

 

V počiatkoch činnosti múzea sa často objavovali tematické výstavy, ktorých základným zámerom bola prezentácia zhromaždených dokladov z vytváranej a už takmer ucelenej zbierky. Postupne sa však do popredia dostávajú aj iné témy, v ktorých popri zaujímavom architektonicko-výtvarnom stvárnení dominuje najmä množstvo poznatkov.

 

 

Výstavný program múzea v roku 2023:

 

Našim verným mešťanom a hosťom... (Fidelibus civibus et hospitibus nostris...)

Predstavenie privilégií udelených Prievidzi kráľovnou Máriou v januári 1383 pri príležitosti ich 640. výročia

26. január - 29. marec 2023

 

V posolstve kráľa

Priblíženie histórie hornonitrianskych obcí spomínaných v najstaršom zachovanom písomnom prameni k osídleniu horného Ponitria

2. február - 24. marec 2023

 

V tej Prievidzi... (Včera a dnes)

Porovnanie podôb prievidzského námestia na dobových pohľadniciach a súčasných fotografiách

16. február - 28. apríl 2023

 

Šero melanchólie

Z tvorby výtvarníčky Natálie Kupčokovej

30. marec - 21. máj 2023

 

Horí!

Hasičské zbierky vystavené k 100. výročiu Okresnej Zemskej hasičskej jednoty v Prievidzi

4. máj - 31. august 2023

 

Svet v kocke

Objekty reálneho a filmového sveta zostavené zo svetoznámej stavebnice lego

29. máj - 14. september 2023

 

Keď bolo more na hornom Ponitrí

Fosílie stavovcov i bezstavovcov z rôznych geologických období

7. september - 16. november 2023

 

Ľudia a poklady lužickej kultúry

Prelom bronzového a železného veku zo zbierok štyroch slovenských múzeí

21. september - 24. november 2023

 

Vianoce na dedine

Predstavenie magického obdobia roka prostredníctvom hmotnej a duchovnej kultúry pospolitého ľudu

23. november 2023 - 12. január 2024

 

Včelárstvo a medovnikárstvo na hornom Ponitrí

Od histórie po súčasnosť chovu a hospodárskeho využitia najdôležitejšieho hmyzu na Zemi

7. december 2023 - január 2024

 

Zmena programu vyhradená!