HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy

Rozsiahly zbierkový fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi - viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov - poskytuje mimoriadne zaujímavé témy na tvorbu výstavného programu, ktoré znásobujú aj výsledky výskumnej činnosti a práce kolektívu múzejných konzervátorov.

V počiatkoch činnosti múzea sa často objavovali tematické výstavy, ktorých základným zámerom bola prezentácia zhromaždených dokladov z vytváranej a už takmer ucelenej zbierky. Postupne sa však do popredia dostávajú aj iné témy, v ktorých popri zaujímavom architektonicko-výtvarnom stvárnení dominuje najmä množstvo poznatkov.

Výstavný program múzea v roku 2024:

Včelárstvo a medovnikárstvo na hornom Ponitrí
Od histórie po súčasnosť chovu a hospodárskeho využitia najdôležitejšieho hmyzu na Zemi
7. december 2023 - január 2024

Štefan Hagara
Významný včelár a "maliar včiel" z hornej Nitry
február - apríl 2024

S dubovou ratolesťou na golieri
Počiatky samostatného lesníctva na území Slovenska
apríl - september 2024

Prázdniny s hračkou
Hry a hračky zo zbierok múzea
máj - september 2024

Svet modelov
Makety dopravných prostriedkov od modelárov zo Združenia technických a športových činností Bojnice
máj - september 2024

Suterén zla
Spomienka na vojnové zločiny v Prievidzi a okolí priamo na mieste činu
august 2024 - máj 2025

Nová Prievidza
Najstaršie sídlisko v Prievidzi od plánov k realite
september 2024 - január 2025

Skutočné tváre na papierových platidlách
Významní ľudia na bankovkách zo zbierok múzea
september - november2024

Osobnosti múzea
Sté výročie muzeálnej činnosti na hornej Nitre a jej nositelia
september - december 2024

Vianoce na sídlisku
Najkrajšie sviatky roka v typickej domácnosti socialistickej éry
december 2024 - január 2025

 

Zmena programu vyhradená!