HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatné podujatia

V ostatnej prezentačno-odbornej činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa objavuje viacero foriem - prednášky, prezentácie, súťaže, vedomostné kvízy, ale aj odborné stretnutia, semináre i sympóziá. Mnohé z nich sú určené najmä pre širokú návštevnícku verejnosť, ale nechýbajú ani aktivity zamerané na posilnenie odborného potenciálu tejto ustanovizne.

Nápadité formy prezentačnej činnosti múzea spolu so zaujímavými témami sa každoročne upravujú a dopĺňajú, aby vytvárali dostatočnú ponuku pre verejnosť.

  

  

Program prezentačných podujatí múzea v roku 2024:

 

Klubové stretnutia
Pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie (každý štvrtý pondelok)
január - november 2024

Fašiangy Turíce
Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na priblíženie zvykov najveselšieho obdobia roka spojené s praktickými ukážkami
5. - 9. február 2024

Jarné prázdniny v múzeu
Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov
21. február 2024

K Veľkej noci
Maľovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov spojené s prezentáciou a predajom
21., 22. a 25. - 27. marec 2024

Deň Zeme
Netradičné podujatie k sviatku modrej planéty
apríl 2024

Medzinárodný deň múzeí
Súbor kombinovaných podujatí
17. - 18. máj 2024

Noc v múzeu
Druhý ročník nevšedného zážitku - "prespávačky" v múzeu
24. máj 2024

Na pomoc kronikárom
Program seminára zameraný na bádanie v archívoch
jún 2024

Hornonitrianske folklórne slávnosti
Sprievodné podujatie v múzeu k ústrednej téme Dieťa
12. jún 2024

Prázdninové stredy v múzeu
Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov
júl - august 2024

Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Súbor kombinovaných podujatí
september 2024

Jesenné variácie
Tvorivo-náučný cyklus o jesennom období prostredníctvom interaktívnej prezentácie a tvorivých dielní
október/november 2024

Vianoce v múzeu
Tvorivo-vzdelávacie podujatia zamerané na priblíženie histórie a výrobu vianočných ozdôb
9. - 13. december 2024

Vďaka Vám...
Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea
17. december 2024

 

Zmena programu vyhradená!