HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Digitálne dokumenty

Od roku 2000 sa v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi začala vytvárať nová zbierka obrazových dokladov. Jej vznik súvisel s kúpou prvého digitálneho fotoaparátu. Postupne sa tieto doklady začali hromadiť, ale nedostatočné personálne obsadenie a problémy s priestormi zabránili adekvátne spracovanie tejto zbierky od počiatkov jej vytvárania.

V  súčasnosti sa systematicky a intenzívne pracuje s pomocným fondom digitálnych dokumentov, ktorý zahŕňa tri základné oblasti:

  • digitálne múzeum - obrazové doklady z činnosti múzea (tvorba výstav, vernisáže, vzdelávacie aktivity i ostatné podujatia);
  • digitálny terén - obrazové doklady z výskumných úloh, resp. doklady zachytávajúce dianie v regióne hornej Nitry;
  • digitálny predmet - cielene vyhotované obrazové doklady zbierkových predmetov, ktoré spravuje múzeum.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pri spracovávaní tohto druhu dokumentačného fondu využíva program ESEZ, ktorý je primárne určený na elektronické spracovanie údajov o spravovaných zbierkových predmetoch.