HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kroniky

Do rubriky venovanej metodickej pomoci kronikárom obcí hornej Nitry sústreďujeme odkazy* na všetky podujatia, príspevky i aktuality uverejnené na stránkach webového sídla s cieľom zodpovedať najčastejšie otázky ohľadne kronikárstva.

*odkazy v chronologickom poradí

12. jún 2023: Čo je nové v kronikárstve (prednáška)

10. jún 2023: Správa z kronikárskeho seminára (článok)

10. jún 2023: Kronikárske (po)rady III. (článok)

9. jún 2023: Čo je nové v kronikárstve (seminár)

21. máj 2023: Kronikárske (po)rady II. (článok)

30. apríl 2023: Kronikárske (po)rady I. (článok)

13. október 2022: Z webinára Ako písať obecné a mestské kroniky (aktualita)

13. jún 2022: Seminár kronikárov 2022 (článok)

2. jún 2022: Na pomoc kronikárom (seminár)

5. marec 2020: Kronikárske minimum (metodický materiál)

6. jún 2019: Na pomoc kronikárom (seminár)

5. jún 2018: Ako citovať (v kronike). Pomôcka pre kronikárov II. (metodický materiál)

5. jún 2018: Na pomoc kronikárom (seminár)

13. jún 2017: Nebojme sa internetu. Pomôcka pre kronikárov I. (metodický materiál)

13. jún 2017: Na pomoc kronikárom (seminár)

21. jún 2016: Seminár kronikárov v múzeu (článok)

7. jún 2016: Na pomoc kronikárom (seminár)

11. jún 2015: Metodický deň (stretnutie)

10. jún 2014: Na pomoc kronikárom (seminár)

5. jún 2013: Na pomoc kronikárom (seminár)

7. jún 2012: Na pomoc kronikárom (seminár)

21. jún 2011: Na pomoc kronikárom (seminár)

14. jún 2010: Na pomoc kronikárom (seminár)

27. október 2009: Školenie kronikárov (seminár)