HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Na pomoc kronikárom

Termín: od 21.6.2011, 14:00 do 21.6.2011, 16:00

Realizácia dlhodobého školiteľského cyklu Vedenie obecnej kroniky, akreditovaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, je plodom úzkej spolupráce Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi s Regionálnym kultúrnym strediskom v Prievidzi. Jeho ďalším podujatím, ktoré sa na pôde Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi uskutoční v utorok 21. júna 2011, je seminár Na pomoc kronikárom. O Skúsenosti z kronikárskej práce sa s prítomnými podelí Ján Luky, kronikár obce Ondrejovce, ktorý podľa výsledkov celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2009 zvíťazil s prácou Odpis obecnej kroniky Ondrejovce - rok 2008 v kategórii kronika obce do 500 obyvateľov.


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Anna Čechová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

7 fotografií