HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dokumentačné fondy

Súčasťou fondov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sú i viaceré druhy dokumentačných fondov, ktoré sú neoceniteľnou pomôckou pri tvorbe expozícií, výstav a mnohých prezentačných podujatí. Často slúžia i bádateľom a všetkým so záujmom o dianie v regióne. V súčasnosti nie sú dokumentačné fondy dostatočne spracované a vyhľadávanie v nich je komplikované. Po ich roztriedení a vytvorení základnej evidencie budú vynikajúcim pomocníkom pre všetkých bádateľov.

Fotonegatívy

Diapozitívy

Digitálne dokumenty