HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Knižničný fond múzea

Neoddeliteľnou súčasťou Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi vždy bola a bude knižnica so zaujímavým fondom. Služby knižnice využívajú najmä zamestnanci múzea, ale v snahe prispievať k rozširovaniu poznatkov z regionálneho dejinného diania ponúka možnosť štúdia aj pre širokú verejnosť.

Pre návštevníka je k dispozícii elektronický katalóg fondu knižnice, príjemné prostredie a ochotný personál. Okrem odbornej literatúry môžu návštevníci využiť aj štúdium periodík, ktoré v inej knižnici nenájdu.

Knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi ponúka služby pre verejnosť v čase otváracích hodín vždy v pondelok a stredu v čase od 13. do 17. hodiny.