HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2021

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria a tvorivou dielňou

január - december 2021

 

Múzejné hry

Poznanie regiónu, prírody i histórie v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a aj v ďalších hrách časov minulých i dnešných

január - december 2021

 

Z múzejného kufra

Súbor aktivít pre školskú mládež odkrývajúci nevšedné veci i javy z hornej Nitry doplnený o tvorivé dielne

január - december 2021

 

Klubové stretnutia

Pravidelné (každý štvrtý pondelok) stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie

január - november 2021

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin

 

Noc múzeí 2021

Súbor kombinovaných podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí

15. máj 2021

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

jún 2021 (zrušené)

 

Keď vyšli Hornonitrianky

Inscenovaná prezentácia vybratých súčastí tradičného odevu žien zo zbierok múzea s vystúpením Poluvskej muziky

24. jún 2021

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny

júl - august 2021

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Hornonitrianske dobroty

Prezentácia o príprave tradičných jedál a stolovaní na hornej Nitre doplnená ochutnávkou a vystúpením folkloristov

september 2021 (zrušené)

 

Za bránou múzea 2021

Súbor kombinovaných podujatí k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

23. - 24. september 2021

 

Jesenné variácie

október 2021 (zrušené)

 

Mýtický svet archeológie

Príbeh jedného archeologického nálezu (k Medzinárodnému dňu archeológie)

október 2021 (zrušené)

 

Pokrok v múzeu

K Týždňu vedy a techniky na Slovensku

november 2021 (zrušené)

 

Stridžie dni

Tajuplné obrady obdobia zimného slnovratu sprítomnené v lektorovanej prezentácii s inscenačnými prvkami

november - december 2021 (zrušené)

 

Vianoce v múzeu

Tradičné tvorivé dielne pre školy a verejnosť - Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a Naša nedeľa

december 2021 (zrušené)

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

december 2021 (zrušené)