HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy 2015

 

Očarený chrobákmi a inou háveďou

Výstava venovaná československému popularizátorovi entomológie Vladimírovi Javorkovi, prezentujúca jeho publikácie, pomôcky na zber, preparáciu hmyzu a exponáty chrobákov

15. január - 1. marec 2015

 

Prekliatie vojny

Udalosti druhej svetovej vojny v regióne hornej Nitry. Múzejno-archívne výstavné podujatie

5. marec - 7. máj 2015

 

Faleristika pre každého

Rady a vyznamenania zo súkromnej zbierky a fondu múzea

9. apríl - 7. máj 2015

 

Memento

Tematická výstava výtvarných diel venovaná 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

10. apríl - 11. máj 2015

 

Ako plynie čas

Výpravy za tridsaťročným úsilím múzejníkov pri ochrane kultúrneho dedičstva spoločnosti

14. máj - 4. september 2015

 

Bonsai 2015

Miniatúrne stromčeky a kríky pestované tradičnou japonskou technikou

15. - 16. máj 2015

 

V tej Prievidzi, alebo, Premeny hlavného námestia a jeho priľahlých uličiek

Panelová výstava mapujúca skladbu meštianskych domov, pôvodne lemujúcich centrálne námestie v Prievidzi, a osud ich niekdajších obyvateľov

15. - 1. jún 2015

 

Príťažlivosť hliny II.

Práce žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Koši/Prievidzi inšpirované prírodou

4. jún - 4. september 2015

 

Ľudovít Štúr a jeho doba

Život, dielo a význam odkazu národného buditeľa s dôrazom na región hornej Nitry. Múzejno-archívne výstavné podujatie

10. september - 16. október 2015

 

Vavrinec Benedikt z Nedožier 1555 - 1615

Prezentácia venovaná významnému rodákovi z hornej Nitry, jazykovedcovi, gramatikovi, pedagógovi a školskému reformátorovi, literátovi, básnikovi a prekladateľovi, filozofovi, hudobníkovi, matematikovi, fyzikovi, astronómovi a vojenskému teoretikovi

17. september - 16. október 2015

 

Čo ukrývajú bojnické travertíny

Paleontologické a archeologické nálezy z Bojníc, najvýznamnejšej stredoeurópskej paleolitickej lokality

22. október - 4. december 2015

 

Šťastné a veselé

Vianočné a novoročné obrazy na dobových pohľadniciach zo zbierok múzea

10. december 2015 - január 2016

 

Príbehy z múzea

Záverečné podujatie projektu Tvorivé výpravy do minulosti

11. - 14. december 2015