HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2023

Múzejné hry

Poznanie regiónu, prírody i histórie v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a aj v ďalších hrách časov minulých i dnešných

január - december 2023

 

Za poznaním hornej Nitry

Putovný projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria a tvorivou dielňou

január - december 2023

 

Klubové stretnutia

Pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie v meste

január - december 2023

 

Fašiangy Turíce

Podujatie zamerané na priblíženie zvykov fašiangového obdobia

6. - 10. február 2023

 

Etnofilm v múzeu

Premietanie filmov Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2022

22. a 23. február 2023

 

Jarné prázdniny v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

28. február - 2. marec 2023

 

K Veľkej noci

Maľovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov spojené s prezentáciou a predajom

30. a 31. marec a 3. - 5. apríl 2023

 

Deň Zeme: Investuj do našej planéty

Chráňme našu Zem! Kombinované aktivity pri príležitosti Dňa Zeme

20. - 26. apríl 2023

 

Medzinárodný deň múzeí a Noc múzeí 2023

Súbor kombinovaných podujatí

12. a 13. máj 2023

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry. Téma: Špecifiká kronikárskej práce

9. jún 2023

 

Európske dni archeológie 2023

Archeologické potulky regiónom hornej Nitry prostredníctvom komentovaných prehliadok

16. - 18. jún 2023

 

Vítaní hostia

Priblíženie histórie karpatských Nemcov v regióne hornej Nitry a pamiatok ich hmotnej kultúry v zbierkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi so zameraním na tradičný odev (sprievodné podujatie k 37. ročníku Hornonitrianskych folklórnych slávností)

21. jún 2023

 

Prázdninové stredy v múzeu 2023

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

12., 19., 26. júl a 2., 9., 16., 23. august 2023

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny

júl - august 2023 (zrušené)

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Dbu otvorených dverí v múzeu. Súbor kombinovaných aktivítpodujatívorivé dielne

28. a 29. september 2023

 

Výtvarná súťaž: Farebný svet výstav

Druhý ročník výtvarnej súťaže o májovú noc strávenú v múzeu

september 2023 - apríl 2024

 

Medzinárodný deň archeológie

Oslava archeológie a nadšenia z objavovania - prednáška

október 2023 (zrušené)

 

Jesenné variácie: Bohatstvo jesene

Plody, najbohatšie farby a chute jesene v prezentácii spojenej s tvorivou dielňou

6. - 10. november 2023

 

ždeň vedy a techniky na Slovensku

Sprievodná aktivita múzea k 20. ročníku podujatia s cieľom ukázať, ako úzko je veda a technika spätá s múzejnou prácou

november 2023 (zrušené)

 

Vianoce v múzeu

Tvorivo-vzdelávacie podujatia zamerané na priblíženie histórie a výrobu vianočných ozdôb

11. - 15. december 2023

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

december 2024 (predbežne)