HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Služby

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vo svojich priestoroch i mimo nich pre jednotlivcov aj skupiny ponúka:

 • prípravu a realizáciu výstav a iných prezentačných podujatí
 • spracovanie monografií a štúdií
 • vypracovanie odborných posudkov
 • realizáciu prednášok a exkurzií
 • interné štúdium literatúry
 • realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre materské, základné a stredné školy
 • výchovno-vzdelávacie projekty pre seniorov
 • poradenské a konzultačné služby
 • realizácia programov formou online
 • vydávanie kníh, katalógov a rôznych propagačných materiálov
 • predaj drobných ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov
 • parkovacie miesta pre návštevníkov múzea

Pre bádateľov

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi umožňuje skúmanie a bádanie rozsiahleho zbierkového fondu.

Vstupné

Cenník vstupných poplatkov.

Kroniky

Metodická pomoc kronikárom obcí v regióne hornej Nitry.

Edukačné aktivity 2024

Dlhodobé vzdelávacie podujatia pre školy, školské zariadenia i ostatných záujemcov.

Ekopotulky mestom

Exkurzia s kurzom poznávania mestských druhov vtákov a netopierov.