HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Expozície

 

Historiae superior Nitriensis

Expozícia pod názvom HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS - História hornej Nitry prezentuje prostredníctvom archeologickej, historickej, národopisnej a prírodovednej sekcie ucelený obraz života a diania v spoločnosti a prírode hornonitrianskeho regiónu od prvopočiatkov poznačených mnohostrannými kultúrnymi vplyvmi, prvých písomných zmienok o mestečkách a obciach, urputných zápasov o získanie, či potvrdenie mestských privilégií, cez významný podiel cechov a remeselnej výroby na podobách novoveku, pulzujúce etnografické zázemie a všadeprítomného ducha prírody, až po históriu nedávnej minulosti, či dokonca súčasnosti.

Jej autori z radov prírodovedných a spoločenskovedných pracovníkov a s realizačným prispením kolektívu ostatných múzejníkov do koncepcie zahrnuli 52 lokalít okresu Prievidza a 23 lokalít okresu Partizánske, ktoré dohromady tvoria celok, región horná Nitra, začlenený do Trenčianskeho kraja.

Inovovanú podobu stálej expozície môžu návštevníci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi vidieť od mája 2015.

Aktualizované: Na sklonku mája 2023 múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti hornej Nitry Historiae Superior Nitriensis (2007 - 2023) ukončila svoju expozíciu. Múzeum v súčasnosti nemá prístupnú žiadnu stálu expozíciu.

Fotogaléria