HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Knižnica pátra

Pátranie po knižných tituloch, pri ktorom sa knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi obracia s prosbou o pomoc aj na návštevníkov týchto webových stránok (info@muzeumpd.sk; jozef.pekar@muzeumpd.sk).

 

Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta hungarorum)

Budmerice : Rak, 2000.

 

Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy (Chronicon Hungarico-Polonicum)

Bratislava : Libri Historiae ; Post Scriptum, 2009.

 

Archaeologia historica 27/02

Brno : Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2002.

 

Lexikon stredovekých miest na Slovensku

Bratislava : Historický ústav SAV ; Prodama, 2010.

 

Patrocíniá na Slovensku

Bratislava : Umenovedný ústav SAV, 1984.

 

Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let

Praha : Arbor vitae, 2008.

 

Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách [I.]

Praha : Argo, 2000.

 

Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia

Bratislava : Slovenská národná galéria ; Slovart, 2003.

 

Snění o budoucnosti. Design československého skla a bižuterie 1948-1989

Jablonec nad Nisou : Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2022.

 

Hledání rovnováhy. Design československého lisovaného skla 1948-1989

Jablonec nad Nisou : Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2021.