HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy 2010

Nesieme vám novinu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na záver roka 2009 poďakovalo všetkým návštevníkom za priazeň sviatočne naladenou výstavou, ktorá za mohutnej podpory sprievodných podujatí predstavila betlehemy zo zbierok múzea. Výstava Nesieme vám novinu končí dňa 11. januára 2010.

Termín konania: 26. november 2009 - 11. január 2010


Keď sa chodilo na panské Úvodná výstava roka, v ktorom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi oslávilo 25. výročie vzniku, niesla názov Keď sa chodilo na panské. Prostredníctvom starých mier, robotných znakov, historických mincí a iných artefaktov z obdobia feudalizmu bol návštevník oboznámený zo životom poddaných, utláčaných zemepánmi a panovníkom a sužovaných početnými protihabsburgskými povstaniami a nájazdmi výbojných Turkov.

Termín konania: 14. január 2010 - 28. február 2010


Vedecká hračka: Špirála Výstavné podujatie pre malých i veľkých, pre šikovných i menej obratných. Dospelí si zaspomínali na detstvo a vyskúšali niekdajšiu zručnosť a um, deti potrápili svoje rúčky aj s čímsi zložitejším, než je kačička na povrázku alebo autíčko na zotrvačník. Interaktívna výstava Vedecká hračka: Špirála vás zaviedla do sveta hračiek a hlavolamov z 22 krajín sveta.

Termín konania: 4. marec 2010 - 5. apríl 2010


Chránené územia Zlínskeho kraja Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vo svojich výstavných priestoroch v priebehu apríla a mája predstavilo podujatím Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, realizovaným v projekte Západné Karpaty - spoločná hranica, prírodné vzácnosti zo Zlínskeho kraja, priameho suseda Trenčianskeho kraja.

Termín konania: 8. apríl 2010 - 9. máj 2010


Bonsai 2010 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi každoročne pripravuje v spolupráci s Bonsai klubom Prievidza výstavu miniatúrnych stromčekov a kríkov v miskách a samorastov suiseki. Výstava Bonsai 2010 bola súčasťou Medzinárodného dňa múzeí. 

Termín konania: 13. máj 2010 - 15. máj 2010


Z pokladu múzea Kolektív odborných pracovníkov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pripravil špeciálne k štvrťstoročnici múzea prezentáciu najzaujímavejších a najvzácnejších muzeálií, aké múzejný depozit ukrýva. V mesiacoch máj až august sa múzeum návštevníkom vo všetkej skromnosti popýšilo solitérmi i súbormi predmetov Z pokladu múzea

Termín konania: 13. máj 2010 - 29. august 2010


Za poznaním hornej Nitry Čas prázdnin a dovoleniek okrem iných podujatí v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi vyplňuje výstava na výsosť vlastivedného charakteru Za poznaním hornej Nitry. Rozprávanie o prvých sídlach, kráľovských privilégiách, rozvoji priemyslu a obchodu i iných dejinných udalostiach od počiatkov až po nástup 21. storočia v lokalitách hornonitrianskeho regiónu si môžu návštevníci "vypočuť" kedykoľvek v priebehu mesiacov júl až august.

Termín konania: jún 2010, uskutočnené v termíne 25. - 28. októbra 2010 v priestoroch detašovaného pracoviska na Ulici Vl. Clementisa v Prievidzi


Cesta dejinami slovenského školstva sa vo výstavných priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi otvorila s prvým dňom nového školského roka. Obraz vývoja školstva, výchovy a vzdelanosti na Slovensku od najstarších čias pre návštevníkov pripravilo Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave. Nenútené podujatie by školopovinným deťom a mládeži mohlo uľahčiť návrat do lavíc po dvojmesačnom voľne a prváčikom pomôcť pri adaptácii na nové prostredie a neznáme tváre.

Termín konania: 2. september 2010 - 17. október 2010


Egypt - dar Nílu Ak chcete odhaliť niektoré z tajomstiev starovekého sveta a pospájať čriepky osudov jednej z najväčších civilizácií na brehoch Nílu, nemusíte cestovať až do Egypta. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pre vás prostredníctvom artefaktov súkromnej zbierky pripravilo výstavu Egypt - dar Nílu, ktorá záujemcom ponúkla bezpečnú exkurziu nekonečnou púšťou za pamiatkami starého Egypta.

Termín konania: 21. október 2010 - 28. november 2010


Zašlý čas Hodiny, hodinky a hodinové stroje zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v mesiaci december odtikávali sviatočné minúty a posledné sekundy starého roka, aby o polnoci 31. 12. úderom oznámili príchod Nového roka 2011.

Termín konania: 2. december 2010 - január 2011