HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dokumenty

 

Zriaďovacia listina Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Cenník poplatkov za poskytované služby a tovar v podmienkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (platný od 1. marca 2024)

Bádateľský poriadok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (platný od 1. marca 2024)

Výkazy o činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi za rok

Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov, obdobie 2010 - 2015