HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Dokumenty

 

Zriaďovacia listina Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Výkazy o činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi za rok

Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov, obdobie 2010 - 2015