HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2022

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria a tvorivou dielňou

január - december 2022

 

Múzejné hry

Poznanie regiónu, prírody i histórie v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a aj v ďalších hrách časov minulých i dnešných

január - december 2022

 

Klubové stretnutia

Pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie v meste, konané vždy štvrtý pondelok v mesiaci

január - november 2022

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin 2022

 

Krížom-krážom hornou Nitrou

Náučno-zábavná hra o prírodných a kultúrno-historických zaujímavostiach horného Ponitria

17. januára - 6. apríl 2022

 

Zbohom zima, vitaj jar

Nezabudnuté zvyky jarného obdobia prostredníctvom lektorovanej prezentácie s aktivitami

februát - marec 2022 (zrušené)

 

Jarné prázdniny v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

8. - 10. marec 2022

 

Milujem svoj kraj

Sprievodné podujatie k výstave Matúšov kraj: Vývoj územnosprávneho členenia Trenčianskeho kraja

21. marec - 30. apríl 2022

 

K Veľkej noci

Maľovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov spojené s prezentáciou a predajom

7. - 13. apríl 2022

 

Deň Zeme 2022: Investuj do našej planéty

Interaktívne podujatie spojené s rozprávaním o Dni Zeme a sprievodnými aktivitami podľa výberu

22., 25. - 27. apríl 2022

 

Medzinárodný deň múzeí

Dni otvorených dverí v múzeu

13. a 14. máj 2022

 

Noc múzeí 2022

Špeciálny večerný program v rámci celoeurópskeho projektu Noc múzeí

14. máj 2022

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

2. jún 2022

 

Ruinami hradu Sivý Kameň

Komentovaná prehliadka (Európske dni archeológie)

18. jún 2022

 

V znamení slnovratu

Tajuplné jánske tradície obohatené o hľadanie múzejných pokladov a ďalšie aktivity

jún 2022 (zrušené)

 

Biele bohatstvo

Prezentácia tradičného odevu čičmiansko-belianskej oblasti v zbierkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

22. jún 2022

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny

júl - august 2022

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Potulky s múzeom

Pamiatky naše každodenné novými očami

22. september - 16. október 2022

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni otvorených dverí v múzeu. Súbor kombinovaných podujatí

22. a 23. september 2022

 

Jesenné variácie: Jeseň, pani bohatá

Rôznorodá úroda zo záhrady a plody jesennej prírody v interaktívnej prezentácii spojenej s tvorivou dielňou

17. - 21. október 2022

 

Medzinárodný deň archeológie

Oslava archeológie a nadšenia z objavovania (prednáška)

október 2022 (zrušené)

 

Minerály - majstri tvarov a farieb (sprievodné podujatie)

Pozorovanie vlastností minerálov. Kombinované podujatie k výstave pre ZŠ a SŠ

17. október - 22. december 2022

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022

Sprievodné podujatia výstave Minerály - majstri tvarov a farieb

7. - 11. november 2022

 

Sviatočné čarovanie

Predstavenie tradičných vianočných zvykov z regiónu hornej Nitry formou lektorovanej prezentácie a tvorivých aktivít

november/december 2022 (zrušené)

 

Vianoce v múzeu

Tradičné tvorivé dielne pre školy a verejnosť: Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a Naša nedeľa

5. - 11. december 2022

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

14. december 2022