HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2014

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria, spojený s tvorivými aktivitami

január 2014 - december 2014

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

 

... a skameneli (sprievodné podujatie)

Poznávanie života na Zemi v dávnych geologických obdobiach cez príbehy skamenelín prehistorických živočíchov a hľadanie ich súčasných príbuzných

21. február 2014 - 7. máj 2014

 

Zbohom zima, vitaj jar

Zaistenie odchodu obávaného a skorého nástupu životodarného obdobia roka vo zvykoch ľudu. Rozprávanie s tvorivou dielňou

31. marec 2014 - 4. apríl 2014

  

K Veľkej noci

Zdobenie kraslíc pod vedením ľudových umelkýň Ľudmily Bátorovej a Jany Slošiarovej s možnosťou kúpy výrobkov z dielne lektoriek spojené s celoslovenskou prehliadkou kraslíc Vandrovalo vajce...

14. apríl 2014 - 16. apríl 2014

 

Medzinárodný deň múzeí 2014 a Noc múzeí 2014 - sprievodné podujatia

Deň otvorených dverí v múzeu so súborom kombinovaných podujatí od prezentácií cez poradenstvo až po ukážku múzejných činností a ochutnávku jedál v rámci celoeurópskeho projektu Noc múzeí, podporovaného Európskou úniou

16. - 17. máj 2014

 

Prievidzské cechové dni IX. Farbiari

O jednom z významných prievidzských cechov - farbiaroch

 

Hádajte

Známe i záhadné predmety dávnych čias

 

Stromy včera a dnes

Jedinečné treťohorné skameneliny stromov v kontraste so súčasnými zástupcami flóry

 

Poradíme - poslúžime

Ukážky konzervátorských postupov, spojené s poradenstvom pri ošetrovaní starožitností a vzácností

 

Zbierky na móle VIII. O chlebíku

Inscenovaný program o najdôležitejšej potravine ľudstva

17. máj 2014

 

Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta): sprievodné podujatie

Nábytkárska revolúcia a jej nadčasový vplyv na životný štýl Európanov prostredníctvom aktívnej prehliadky výstavy a tvorivej dielne

26. máj 2014 - 18. jún 2014

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry. Téma: Tvorba popularizačnej textovo-obrazovej monografie

10. jún 2014

 

V znamení letného slnovratu

Kombinované podujatie o pôvode a podobách tradícií spätých s obdobím letného slnovratu

19. jún 2014 - 26. jún 2014

 

90 rokov múzejníctva na hornej Nitre

Najvýznamnejšie medzníky múzejného diania na na hornom Ponitrí

jún 2014 - december 2014

 

Horná Nitra v období prvej svetovej vojny

Čitateľská súťaž v regionálnom týždenníku MY Hornonitrianske noviny

júl - august 2014

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

 

SNP na hornej Nitre - 70. výročie Slovenského národného povstania

Povstalecká história hornej Nitry ukrytá v predmetoch z múzejných i súkromných zbierok

2. september 2014 - 30. september 2014

 

SNP na hornej Nitre očami historikov a pamätníkov

Odborný seminár pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania

12. september 2014

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - sprievodné podujatia

Kombinácia prezentácií, kvízov, tvorivých dielní a odborno-poradenských služieb pri príležitosti DEKD (formou dní otvorených dverí)

18. - 19. september 2014

 

Spievanky z múzea

Tradičné a historické techniky známe z ľudových piesní

 

Hádanky z múzea

Spoznávanie muzeálií ukrytých v hádankách

 

Ako na rodostrom

Poradenstvo a praktický návod na poznanie koreňov rodiny

 

Hornonitrianske dobroty

Varenie a koštovačka jedál starovekej kuchyne na hornej Nitre (v Dome kultúry Kanianka)

21. september 2014

 

Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam)

Odborná konferencia ako pokračovanie dlhodobého zámeru Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku - 18. ročník Etnológ a múzeum

22. september 2014 - 24. september 2014

 

Za poznaním sveta

Prednášky s prezentáciami z ciest po svete

január - marec, október - december 2014

 

Jesenné variácie: Vábenie hôr

Poznávanie lokalít v pohoriach horného Ponitria vhodných na jesennú turistiku a všetkého s čím sa cestou k nim možno v prírode stretnúť

6. október 2014 - 10. október 2014

 

Mobilizácia (sprievodné podujatie)

Územie horného Ponitria a jeho obyvateľstvo v dosahu udalostí prvej svetovej vojny

27. október 2014 - 21. november 2014

 

Pokrok v múzeu: Geológia

Náučné podujatie organizované pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku zamerané na geologické vedy a s nimi súvisiace činnosti v múzeu

10. november 2014 - 14. november 2014

 

Otázka prvej svetovej vojny

Odborný seminár s historikom PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc.

11. november 2014

 

Vianoce v múzeu

Cyklus predvianočných tvorivých dielní:

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a v nedeľu Pred zimným slnovratom

8. december 2014 - 14. december 2014

 

Sviatočné čarovanie

Predstavenie bohatých, no dnes už málo známych zvykov obdobia Vianoc s dôrazom na ich podoby v regióne hornej Nitry. Prezentácia s inscenačnými prvkami

15. - 19. december 2014

  

Vďaka Vám

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

16. december 2014