HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy 2009

Slovenské eurové mince Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravilo v spolupráci s Národnou bankou Slovenska výstavu výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí. Výstava prezentovala súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy slovenských eurových mincí. Výstava Slovenské eurové mince návštevníkom okrem nich predstavila aj základné fakty, týkajúce sa Európskej únie a eurozóny. Prvá zastávka putovnej výstavy v roku prechodu na euro.

Termín konania: 15. január 2009 - 16. február 2009


Zelené a modré stretnutia Na prelome mesiacov február a marec na návštevníkov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi čakala výstava pod názvom Zelené a modré stretnutia - svet vtáčej ríše, ktorá prostredníctvom fotografií a preparátov zachytávala krásu našich operencov.

Termín konania: 19. február 2009 - 22. marec 2009


Známka je moje hobby Pri príležitosti 65 rokov organizovanej filatelie v Prievidzi pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci z Klubom filatelistov v Prievidzi výstavu pod názvom Známka je moje hobby.

Termín konania: 26. marec 2009 - 4. máj 2009


Z histórie obchodu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vo svojich výstavných priestoroch predstavilo časť expozície Múzea obchodu v Bratislave pod názvom Z histórie obchodu, ktorá poskytuje obraz dejín obchodu a pohostinstva na Slovensku s dôrazom na prvú polovicu 20. storočia. K najzaujímavejším exponátom patrí zbierka registračných a príjmových pokladní, reklamné prostriedky, či dávno zabudnuté podoby balení vecí každodennej potreby a všetko, s čím ste sa mohli stretnúť v obchodoch so zmiešaným tovarom.

Termín konania: 7. máj 2009 - 6. júl 2009


Bonsai 2009 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi každoročne pripravuje v spolupráci s Bonsai klubom Prievidza výstavu miniatúrnych stromčekov a kríkov v miskách a samorastov suiseki. Výstava Bonsai 2009 bola súčasťou Medzinárodného dňa múzeí. 

Termín konania: 15. máj 2009 - 16. máj 2009


Korene bytia Putovná výstava k jubileám výrobných a nevýrobných podnikov v regióne hornej Nitry. Výstava Korene bytia návštevníkom približuje postupnú industrializáciu a spriemyselňovanie nielen ako nevyhnutnú súčasť historického vývoja, ale aj ako nepostrádateľný zdroj živobytia. 

Termín konania: 9. júl 2009 - 31. august 2009


Svätí z Ráztočna Výstava sprístupnila pre návštevníkov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a širokú verejnosť reštaurované plastiky oltára Narodenia Panny Márie z rímsko-katolíckeho kostola v Ráztočne. Výstava Svätí z Ráztočna je prvou z novokoncipovaných výtvarných výstav.

Termín konania: 14. august 2009 - 29. september 2009


Výlety železnicou 100 rokov predĺženia železničnej trate z Prievidze do Nitrianskeho Pravna je podtitul výstavy, ktorú vo svojich výstavných priestoroch pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci s Klubom priateľov železníc na hornej Nitre a Klubom železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach.

Termín konania: 24. september 2009 - 26. október 2009


RES IPSA LOQUITUR (Vec hovorí sama za seba) Predposlednou plánovanou výstavou v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi na rok 2009 bolo špeciálne podujatie o histórii a prírodných pomeroch jednotlivých lokalít regiónu hornej Nitry hlavne pre zrakovo postihnutých.

Termín konania: 29. október 2009 - 24. november 2009


Nesieme vám novinu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi na záver roka 2009 poďakovalo všetkým návštevníkom za priazeň sviatočne naladenou výstavou, ktorá za mohutnej podpory sprievodných podujatí predstavila betlehemy zo zbierok múzea.

Termín konania: 26. november 2009 - január 2010