HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy 2023

Našim verným mešťanom a hosťom... (Fidelibus civibus et hospitibus nostris...)

Predstavenie privilégií udelených Prievidzi kráľovnou Máriou v januári 1383 pri príležitosti ich 640. výročia

26. január - 24. marec 2023

 

V posolstve kráľa

Zoborská listina kráľa Kolomana, najstarší zachovaný písomný prameň k dejinám hornej Nitry

2. február - 24. marec 2023

 

V tej Prievidzi...

Podoby hlavného námestia kedysi a dnes

16. február - 21. apríl 2023

 

Natália Kupčoková: Šero melanchólie

Výber z výtarnej tvorby

30. marec - 21. máj 2023

 

Horí!

Výstava k 100. výročiu Okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi

4. máj - 24. august 2023

 

Svet v kocke

Objekty reálneho a filmového sveta zostavené zo svetoznámej stavebnice Lego

30. máj - 14. september 2023

 

Z pravekých morí horného Ponitria

Fosílie stavovcov i bezstavovcov z rôznych geologických období

8. september - 16. november 2023

 

Ľudia a poklady lužickej kultúry

Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku

25. september - 24. november 2023

 

Vianoce na dedine

Predstavenie magického obdobia roka prostredníctvom hmotnej a duchovnej kultúry pospolitého ľudu

23. november 2023 - 26. január 2024

 

Včelárstvo a medovnikárstvo na hornom Ponitrí

Od histórie po súčasnosť chovu a hospodárskeho využitia najdôležitejšieho hmyzu na Zemi

7. december 2023 - 3. máj 2024