HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Nové kvartálne správy 2023

Súhrnná správa o ekologických vozidlách

V súlade s § 6 zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako verejný obstarávateľ zverejňuje za jednotlivé kvartály roka súhrnné správy o zmluvách na ekologické vozidlá.

Súhrnná správa o podlimitných koncesiách

V súlade s § 118 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako verejný obstarávateľ zverejňuje za jednotlivé kvartály roka súhrnné správy o podlimitných koncesiách.

Súhrnná správa podľa §109 a §110

V súlade s § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako verejný obstarávateľ zverejňuje za jednotlivé kvartály roka súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 eur.

Súhrnná správa pre zákazky na sociálne služby

V súlade s § 111a ods. 5) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako verejný obstarávateľ zverejňuje za jednotlivé kvartály roka súhrnné správy pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby.