HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2013

  

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria, spojený s tvorivými aktivitami

január 2013 - december 2013

 

Za poznaním sveta

Cyklus cestovateľských rozprávaní

január 2013 - december 2013

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

 

Fašiangové veselie

Prezentácia o zvykov a obradov spojených s obdobím fašiangov a tvorivá dielňa s výrobou masiek

4. - 8. február 2013

  

K Veľkej noci

Tvorivé dielne s rozprávaním o ľudových tradíciách veľkonočného obdobia

25. - 27. marec 2013

 

Medzinárodný deň múzeí a Noc múzeí - sprievodné podujatia

Cyklus kombinovaných podujatí formou dní otvorených dverí k sviatku múzejníkov

17. - 18. máj 2013

 

  Prievidzské cechové dni VIII. Klobučníci

  O jednom z významných prievidzských cechov - klobučníkoch

 

  Hádajte

  Známe i záhadné predmety dávnych čias

 

  Hľadajte

  Bojnické dukáty na prievidzskom dvore

 

  Poradíme - poslúžime

  Ukážky konzervátorských postupov, spojené s poradenstvom pri ošetrovaní starožitností

  

  Zbierky na móle VII. Zázrak zvuku

  Inscenovaný program s prezentáciou vybratých druhov hudobných nástrojov zo zbierok

  múzea (podujatie v rámci európskeho projektu Noc múzeí)

  18. máj 2013

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry a všetkých záujemcov o zapisovanie dôležitých medzníkov vývoja

5. jún 2013

 

V znamení letného slnovratu

Kombinované podujatie k tradíciám spätých s obdobím letného slnovratu

24. - 27. jún 2013

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

 

Dobroty hornonitrianskej kuchyne

Príprava a využitie tradičných jedál v súčasnej kuchyni (v Dome kultúry Kanianka)

7. september 2013

 

Prievidza v historickom dianí

Odborný seminár pre učiteľov dejepisu a záujemcov o históriu, venovaný najdôležitejším medzníkom histórie mesta Prievidza

18. september 2013

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - sprievodné podujatia

Cyklus kombinovaných podujatí formou dní otvorených dverí v múzeu s cieľom upriamiť pozornosť na nutnosť ochrany kultúrneho dedičstva spoločnosti

19. - 20. september 2013

 

  Hádanky z múzea

  Spoznávanie muzeálií ukrytých v hádankách

  

  Rozprávky z múzea

  Tradičné a historické činnosti známe z rozprávok

  

  Ako na rodostrom

  Poradenstvo a praktický návod na poznanie koreňov rodiny

  

  Zberateľ filokartista

  Stretnutie zberateľov pohľadníc, pomoc pri vytváraní zbierky pohľadníc

 

Jesenné variácie

Tvorivé dielne pre školákov s poznávaním rastlinných druhov

18. - 18. október 2013

 

Milan Rastislav Štefánik - strojca slovenskej slobody

Prezentácia k 95. výročiu vzniku Československej republiky

28. október - 8. november 2013

 

Ach, tie ženy márnivé!

Sprievodné podujatie k výstave odevov, obuvi a módnych doplnkov z éry 20. storočia zo zbierok Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

11. - 22. november 2013

 

Stridžie dni

Interaktívna prezentácia tajomných obradov v období zimného slnovratu

25. - 29. november 2013

 

Čujte slovo...

Poznanie o dianí na hornej Nitre v čase Konštantína a Metoda

2. - 20. december 2013

 

Vianoce v múzeu

Cyklus predvianočných tvorivých dielní:

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a v nedeľu Pred zimným slnovratom

9. - 15. december 2013

  

Vďaka Vám

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

17. december 2013