HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2016

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria, spojený s tvorivými aktivitami

január - december 2016

 

Múzejné hry

Spoločenské hry. Tvorivý kútik. Zážitkové poznávanie múzea. Každú pracovnú stredu počas školského roka

január - jún 2016

 

Za poznaním sveta

Cyklus rozprávaní, prednášok a besied s prezentáciami ciest po svete

január - marec, september - december 2016

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin

 

Cena i hodnota poštových známok

Ohodnocovanie poštových známok odborníkom (sprievodné podujatie k výstave Vtáky pod lupou)

16. február 2016

 

Vtáky pod lupou (prednášky k výstave)

Odborné prednášky RNDr. Vladimíra Slobodníka, CSc. s besedou

18. - 19. február 2016

 

Zbohom zima, vitaj jar!

Tvorivá dielňa s prednáškou o ľudových tradíciách na prelome zimy a jari

7. - 11. marec 2016

 

Anorganické dary Zeme

Prednášky a rozprávania o horninách - anorganických daroch Zeme, spojené s dotykovým vnímaním hornín a ich pozorovaním pod mikroskopom (sprievodné podujatie k výstave Anorganické dary Zeme)

10. marec - 13. máj 2016

 

K Veľkej noci

Zdobenie kraslíc pod vedením ľudových umelkýň Ľudmily Bátorovej a Jany Slošiarovej. Možnosť zakúpenia výrobkov z dielne lektoriek

21. - 23. marec 2016

 

Vzbúrené ženy

Odborný seminár s prezentáciou k 250. výročiu vzbury prievidzských žien

31. marec 2016

 

Deň Zeme v múzeu

Tvorivé dielne ku Dňu Zeme

18. - 22. apríl 2016

 

Krížom-krážom hornou Nitrou

Náučno-zábavná hra o prírodných a kultúrno-historických zaujímavostiach horného Ponitria

29. apríl - 29. jún a 3. - 10. október 2016

 

Múzeum dokorán 2016

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo až po ochutnávku) pripravených k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí

20. - 21. máj 2016

 

Keď Turek prišiel

Sprievodné podujatie k výstave ... ide Ťurek so svým vojskom...

30. máj - 24. jún 2016

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

7. jún 2016

 

Kreslíme, maľujeme

Tvorivé dielne k výstave FOLKfór pod vedením výtvarníka Mgr. Antona Strateného

15. - 17. jún 2016

 

Tajomný liečiteľ

Objavné pátranie po zabudnutej sláve výnimočného Fraňa Madvu a liečivej sile svätojánskych bylín

20. - 24. jún 2016

 

Keď svadba bola

Multimediálna prezentácia dokladov odevu svadobného páru zo zbierok múzea a vystúpenie Folklórnej skupiny Košovan a sólistiek Oľgy Domanickej a Daniely Ťapuchovej. Sprievodné podujatie 31. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností

23. jún 2016

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny venovaná téme výstavy ... ide Ťurek so svým vojskom...

júl - august 2016

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Hornonitrianske dobroty

Kombinované podujatie na tému prípravy tradičných jedál a stolovania. Prezentácia spojená s vystúpením folkloristov

11. september 2016

 

V tieni osmanských sultánov

Prednáškový seminár o živote spoločnosti v 16. - 17. storočí (sprievodné podujatie výstavy ... ide Ťurek so svým vojskom...)

13. september 2016

 

Za bránou múzea 2016

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo a tvorivé dielne) k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

22. - 23. september 2016

 

Drotár(ik)

Drotársky minikurz k výstave Remeslo našich predkov - drotárstvo pod vedením drotára Tibora Bartoša

3. - 21. október 2016

 

Jesenné variácie: Jeseň v záhrade

Čaro jesennej prírody v náčných aktivitách a tvorivej dielni

24. - 28. október 2016

 

Tvorivé výpravy do minulosti II.

Cyklus rozprávaní a tvorivých dielní na tému remeselných činností v minulosti (hrnčiarske, papierenské a tlačiarske remeslo)

november - december 2016

 

Pokrok v múzeu: Peniaze v storočiach

Vzdelávacie podujatie organizované pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Rozprávanie o vývoji mincí a mincovníctva v našich dejinách s ukážkami z numizmatickej zbierky múzea

7. - 11. november 2016

 

Sviatočné čarovanie

Predstavenie vianočných zvykov s dôrazom na región hornej Nitry formou lektorovanej prezentácie s aktivitami

5. - 9. december 2016

 

Vianoce v múzeu

Cyklus predvianočných podujatí: Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a (Ne)nákupná nedeľa. Tradičná tvorivá a voňavá príprava na najkrajšie sviatky roka pre každého

12. - 18. december 2016

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

20. december 2016