HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Archeológia

Archeológia

Charakteristika

Základom zbierok archeológie sú zbierky prvého múzea na hornej Nitre a v počte 189 inventárnych čísel sú aj dnes zaevidované. Postupne k nim pribudli predmety deponované zo Štátneho archeologického ústavu v Martine a neskôr i nálezy z výskumov na hornej Nitre, ktoré realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre.

Bohatá výskumná činnosť podstatne zmenila rozsah archeologických zbierok. Dlhoročné výskumy na Vyšehrade, ale aj v Bojniciach, v Novákoch, Koši, Opatovciach nad Nitrou i v Diviakoch nad Nitricou, ale aj v ďalších lokalitách horného Ponitria priniesli okrem nových poznatkov do múzejných zbierok množstvo črepového materiálu, nádob, pracovných nástrojov od tých najjednoduchších, ale aj zbraní a ich častí, desiatky drobných šperkov, mincí, zvieracích kostí a ďalších dokladov od najstarších dôb ľudskej existencie.

Z týchto zbierok boli na expozičné účely deponované predmety do múzeí v Nových Zámkoch, Topoľčanoch, Zlatých Moravciach i do Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Zaujímavosti

Naj... archeologických zbierok

Najstaršími pamiatkami ľudskej spoločnosti v regióne hornej Nitry sú paleolitické štiepané nástroje z Bojníc.

Najznámejším predmetom je hlinená antropomorfná plastika - Venuša z Nitrianskeho Hrádku tzv. Magna Mater z neskorej doby kamennej (4 000 rokov pred Kristom), ktorá sa pre svoju ojedinelosť dostala aj na slovenské mince.

Najvýznamnejšími nálezmi doby bronzovej (2. tisícročie - 7. storočie pred Kristom) sú čakany z Lazian a Handlovej, ako i ihlice a sekerky z Cigľa, Sebedražia, Prievidze, Novej Lehoty a Hradca.

Najunikátnejším predmetom z doby rímskej (3. storočie n. l.) je strieborný lanx (široký tanier) zo Stráží pri Piešťanoch. Spolu s ďalšími milodarmi tvoril súčasť pohrebnej výbavy germánskeho kniežaťa.

Najunikátnejším predmetom z doby románskej (11. storočie) je železný meč maltézskeho rytiera.

Keramický roh z Vyšehradu je jediným známym exemplárom svojho druhu z územia Slovenska. Pochádza zo stredoveku a jeho použitie nie je presne špecifikované. Mohol to byť strážny alebo pútnický roh.