HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Elektronické aukcie

V rubrike eAukcie má návštevník webového sídla Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi možnosť prostredníctvom tzv. vnoreného okna zobraziť elektronické aukcie na informačnom portáli Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kliknutím zobrazte aktuálne prebiehajúce aukcie