HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzeum zajtrajška

Nové priestory, ktoré múzeum získalo v roku 2005 po odsťahovaní zdravotníckeho zariadenia na Košovskej ceste v Prievidzi, sa mali stať iba čiastočným riešením a po dvoch rokoch malo dôjsť podľa prísľubu k stavebno-architektonickým zmenám objektov i k úprave celého areálu. Nestalo sa tak.

Zriaďovateľ múzea - Trenčiansky samosprávny kraj - rozhodol o presťahovaní na Vinohradnícku ulicu v Prievidzi, kde vzniklo Hornonitrianske centrum vzdelávania. Popri strednej zdravotníckej škole a regionálnej knižnici sa jeden z pavilónov stane sídlom múzea. To však nie je všetko. Podľa prísľubu bude vybudovaný aj samostatný objekt na expozično-výstavné múzejné programy. Základná štúdia k prestavbe pavilónu bývalej školskej kuchyne s jedálňou a učebňami načrtáva záruku pre múzejníkov i vytvorenia stabilných priestorov pre tvorivé dielne v rámci prezentačných programov. Výstavbou úplne nového pavilónu s využitím digitálnych technológií bude môcť múzeum poskytovať služby pre návštevnícku verejnosť na podstatne vyššej úrovni.

Stavebné úpravy očakáva i pracovisko múzea na Ulici V. Clementisa v Prievidzi, kde je nateraz ukončená prestavba iba jedného pavilónu.

Realizácia výstavby nového objektu a ukončenie prestavby objektu v správe múzea nepochybne vytvorí účelné podmienky pre múzejnú činnosť a vzniknú tým aj nové možnosti pre komunikáciu s návštevníckou verejnosťou.

 

Vizualizácie exteriéru výstavného objektu

Vizualizácia (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi)

Vizualizácia (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi)

Vizualizácia (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi)

Vizualizácia (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi)