HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy 2021

 

Henri de Toulouse-Lautrec: Rôzne aspekty Belle Époque

Súbory i solitéry litografií z dielne franzúzskeho postimpresionistu

marec - máj 2021 (zrušené)

 

Krása nevídaná

Čepce zlatom a striebrom vyšívané

máj - december 2021

 

Svetové vojny a Poruba

Život obyvateľov Poruby v období svetových vojen (výstava pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania)

27. august - 3. september 2021

 

Za poznaním hornej Nitry

Prvé sídla, kráľovské privilégiá, rozvoj remesiel a obchodu i iné dejinné udalosti v lokalitách hornej Nitry

23. september - 31. december 2021

 

Z klenotnice múzea

Nová expozícia unikátnych dokladov zo zbierkového fondu múzea

2022 (predbežne)

 

Obec, mesto, okres

Štvrťstoročnica poslednej územno-správnej reorganizácie si múzeum pripomenie samostatnou prezentáciou so zameraním na začlenenie okresu Prievidza pri jednotlivých úpravách v 20. storočí

2022 (presunuté)

 

Minerály - majstri farieb a tvarov

Známe i neznáme nerasty z domácich i zahraničných nálezísk

2022 (presunuté)

 

Vianočné veselie

Obdarovávanie sa v minulosti nielen v čase Vianoc

november 2021 - január 2022 (zrušené)

 

Farbené do modra - modrotlač v tradícii a móde

O (ne)dávnej minulosti modrotlačiarskeho remesla na Slovensku (výstava zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby)

2021 (zrušené)

 

"Byť fit a páčiť sa"

Doklady produktov zameraných na pestovanie zdravia a krásy (zbierky Múzea obchodu)

2021 (zrušené)

 

História v kove

Medaily v zbierkach múzea

2022 (presunuté)