HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Povinne zverejňované informácie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podrubrika priebežne zobrazuje dokumenty s aktuálnou povinnosťou zverejňovania v roku 2023

Kvartálne zverejňované súhrnné správy o zákazkách zadaných na e-trhovisku

Kvartálne zverejňované súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Kvartálne zverejňované súhrnné správy o zmluvách § 10 ods. 10

Výročné správy o činnosti a hospodárení Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Povinne zverejňované došlé faktúry

Povinne zverejňované objednávky

Povinne zverejňované zmluvy