HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2011

  

Múzejné hry

Hry a tvorivé dielne pre šikovné rúčky

každý utorok v mesiaci

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

 

Zbohom zima, vitaj jar!

O ľudových tradíciách na prelome zimy a jari

21. - 25. marec 2011

  

História písmom

Vybrané dejinné udalosti regiónu zaznamenané v tlačenej podobe (z knižného fondu múzea)

prvý týždeň v mesiacoch apríl - september 2011

  

K Veľkej noci

Tradičné zvyky v období veľkonočných sviatkov

18. - 20. apríl 2011

 

Čepiec či šatka

Vzdelávacie podujatie o tradičnom odievaní pre členov folklórnych skupín z hornej Nitry

28. apríl 2011

 

Medzinárodný deň múzeí a Noc múzeí - sprievodné podujatia

  

Zbierky na móle V.

Inscenovaný program o tradičnom odievaní a textilných technikách (podujatie v rámci európskeho projektu Noc múzeí)

14. máj 2011

  

Bankovky trochu ináč

Papierové platidlá zo zbierok múzea

13. - 14. máj 2011

  

Znovuzrodenie

Ukážky konzervátorských postupov. Poradenstvo pri ošetrovaní starožitností

13. - 14. máj 2011

  

Prievidzské cechové dni VI. Kováči

O jednom z dôležitých prievidzských cechov - kováčoch

13. - 14. máj 2011

  

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

jún 2011

 

Odkrývanie

Uvedenie reprezentatívnej publikácie Klenoty prírody Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR

jún 2011

 

Dobroty hornonitrianskej kuchyne

O príprave a využití tradičných jedál v súčasnej kuchyni

jún 2011

 

Zbierky na móle V.

Inscenovaný program o tradičnom odievaní a textilných technikách (podujatie v rámci Hornonitrianskych folklórnych slávností)

24. jún 2011

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

  

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - sprievodné podujatia

  

Bájne skameneliny

Poznávanie a tvorba skamenelín

12. - 14. september 2011

  

Rodostrom

Poradenstvo i praktický návod k poznaniu svojho rodostromu

12. - 14. september 2011

  

Trikrát hádaj

Známe i záhadné predmety dávnych čias

12. - 14. september 2011

  

Rozprávky z múzea

Tradičné a historické činnosti známe z rozprávok

12. - 14. september 2011

 

Múzejné križovatky

Medzinárodná konferencia rovnomenného projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR

21. - 23. september 2011

 

Mjartanove Sebedražie

Úspešné počiny v oblasti tradičnej kultúry hornej Nitry

október 2011

 

Jesenné variácie

Tvorivé dielne pre školákov s poznávaním rastlinných druhov

10. - 14. október 2011

  

Stridžie dni

Tradičné zvyklosti a tajomné magické obrady zimného slnovratu

21. - 25. november 2011

  

Mikuláš, Mikuláš

O tradícii mikulášskych obchôdzok a ďalších zvykoch zimného slnovratu

5. - 9. december 2011

  

Vianoce v múzeu

Tvorivé dielne s prezentáciami:

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok

12. - 16. december 2011

  

Vďaka Vám

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

december 2011