HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Činnosť múzea

Základným poslaním Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi je na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu hornej Nitry a tieto odborne spravovať, skúmať a prezentovať.

K jeho základným odborným činnostiam prináleží odborná správa zbierkových predmetov - teda ich získavanie, systematické spracovanie, vykonanie kontrolných revízií, zabezpečenie systematickej ochrany. Neoddeliteľnou súčasťou týchto úloh je riešenie stanovených vedecko-výskumných úloh a tiež sprístupňovanie zbierkových predmetov rôznymi formami múzejnej komunikácie.

Viac ako dve desiatky zamestnancov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi usiluje o plnenie týchto úloh a ambíciou celého kolektívu múzejníkov je vytváranie živého dialógu s návštevníckou verejnosťou i zvyšovanie podielu múzea na tvorbe spoločenského diania nielen v meste Prievidza, ale v celom regióne hornej Nitry.