HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výstavy 2022

 

Matúšov kraj

Vývoj verejnej správy na území Trenčianskeho kraja od stredoveku do súčasnosti

17. január - 30. apríl 2022

 

Za poznaním hornej Nitry

Prvé sídla, kráľovské privilégiá, rozvoj remesiel a obchodu i iné dejinné udalosti v lokalitách hornej Nitry

17. január - 6. apríl 2022

 

Medaila ako médium

Nespočetné podoby meniaceho sa sveta stvárnené v medailách

1. február - 30. apríl 2022

 

Pomocníci v domácnosti

Predmety, ktoré našim predkom uľahčovali domáce práce

13. máj - 11. september 2022

 

Suterén zla

Spomienka na vojnové zločiny v Prievidzi a okolí priamo na mieste činu

16. máj 2022 - 12. máj 2023

 

Leto plné pokladov

Interaktívne nahliadnutie do sveta múzejných zbierok a činností

jún - september 2022 (zrušené)

 

Minerály - majstri farieb a tvarov

Známe i neznáme nerasty z domácich i zahraničných nálezísk

22. september 2022 - 22. január 2023

 

Nie je koruna ako koruna

K 130. výročiu vzniku korunovej meny

22. september - 31. október 2022

 

Štúdia o odievaní v Hornonitrí: výstava fotografií

Výstup projektu Výskum tradičného odevu deviatich obcí Hornonitria

3. - 30. november 2022

 

Kto tu bol prvý?

Najstaršie osídlenie hornej Nitry

11. november 2022 - 18. január 2023

 

Vianoce na dedine

Predstavenie magického obdobia roka prostredníctvom hmotnej a duchovnej kultúry pospolitého ľudu

november 2022 - január 2023 (presunuté)