HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Súhrnné správy o zmluvách § 10 ods. 10

V zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako verejný obstarávateľ zverejňuje za jednotlivé kvartály roka súhrnné správy o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR.

 

Rok 2023:

Rok 2022:

Rok 2021:

Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018: