HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
30.3.2022 Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb_2022 nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_30032022_1.pdf PDF text 6,46 MB
25.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. xxxx..1136 nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_25032022_4.pdf PDF text 1,41 MB
25.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. xxxx..1099 nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_25032022_3.pdf PDF text 1,42 MB
25.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. xxxx..1072 nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_25032022_2.pdf PDF text 1,42 MB
25.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. xxxx..1080 nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_25032022_1.pdf PDF text 1,42 MB
30.3.2022 Zmluva o vytvorení a použití diela nove_zmluvy/zmluvy_2022/Zmluva_30032022.pdf PDF text 256,48 kB
17.3.2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_17032022_edt.pdf PDF text 4,66 MB
22.2.2022 Zmluva o platbe členského príspevku nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_22022022_edt.pdf PDF text 1,73 MB
11.2.2022 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou nove_zmluvy/zmluvy_2022/zmluva_11022022.pdf PDF text 4,99 MB
17.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva_EE_17012022.pdf PDF text 13,43 MB
17.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021388 dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva_PLYN_17012022.pdf PDF text 16,12 MB
3.1.2022 Zmluva č. 12/2022 o platbe členského príspevku dokumenty/zmluvy/01_2022/zmluva_03012022_edt.pdf PDF text 1,48 MB
15.12.2021 Kúpna zmluva HNM-KZ-3/2021 nove_zmluvy/zmluvy_2021/Zmluva_3_2021_Prilinsky.pdf PDF text 313,22 kB
15.12.2021 Kúpna zmluva HNM-KZ-2/2021 nove_zmluvy/zmluvy_2021/Zmluva_2_2021_Haronik.pdf PDF text 286,82 kB
15.12.2021 Kúpna zmluva HNM-KZ-1/2021 nove_zmluvy/zmluvy_2021/Zmluva_1_2021_Komanek.pdf PDF text 276,91 kB
23.11.2021 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch Bojnice nove_zmluvy/Zmluva_23112021_edt.pdf PDF text 4,2 MB
10.8.2021 Zmluva o spolupráci nove_zmluvy/zmluvy_2021/Zmluva_10082021_edt.pdf PDF text 4,13 MB
25.6.2021 Zmluva o prevedení plošnej inzercie na plagátoch Prievidza nove_zmluvy/zmluvy_2021/Zmluva_25062021.pdf PDF text 3,96 MB
19.4.2021 Zmluva o spolupráci nove_zmluvy/zmluvy_2021/Zmluva_19042021.pdf PDF text 965,87 kB
1.12.2020 Zmluva o dielo nove_zmluvy/zmluvy_2020/Zmluva_o_dielo_01122020.pdf PDF text 191,17 kB