HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zmluva o vytvorení a použití diela

Názov:Zmluva o vytvorení a použití diela
Rok:2022
Predmet:Príprava a realizácia tvorivých dielní pod názvom "K Veľkej noci"
1. zmluvná strana:Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
2. zmluvná strana:Ľudmila Bátorová
Dátum uzatvorenia:30.3.2022
Dátum zverejnenia:28.3.2022
Dátum účinnosti:28.3.2022
Textová verzia: nove_zmluvy/zmluvy_2022/Zmluva_30032022.pdf PDF 256,48 kB