HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Cookies - viac informácií

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza, používa na tomto webovom sídle súbory cookies za účelom sledovania návštevnosti webového sídla alebo k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok www.muzeumpd.sk. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách.

Ako používame súbory cookies?
Náš web používa súbory cookies, aby sme vedeli analyzovať užívateľské správanie na našom webe a aby sme vedeli využiť tieto dáta v našich ďalších aktivitách. Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a ani ich nevyužívame na ďalšie účely, ktoré nie sú spomenuté v tomto texte. Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas so zbieraním cookies.

Webové sídlo môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o návštevníkoch prostredníctvom Vášho internetového prehliadača.

Údaje, ktoré takto získame môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom platformy Google Inc.

Google Analytics

Súbory cookies zbierame najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA sú v súlade so Zásadami o ochrane súkromia. Viac o zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

 

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webového sídla je aktivované na podnet návštevníkov, vyjadrený kliknutím na možnosť "Súhlasím", ktorá je za upozornením v dolnej časti webového sídla v tomto znení: "Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza používa na tomto webovom sídle súbory cookies za účelom sledovania návštevnosti webového sídla alebo k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok www.muzeumpd.sk. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním."

Súhlas je udelený na dobu, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke o jednotlivých cookies súboroch. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť pomocou zmien nastavení Vášho príslušného internetového prehliadača.

Typ

Názov

Účel

Platnosť

Cookies tretích strán

Google Analytics

Získanie statistických informácií

Podľa nastavenia Vášho prehliadača, príp. do odstranenia.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požiadať o informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

  • požiadať o vysvetlenie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov,

  • požiadať o ich aktualizáciu alebo úpravu,

  • požiadať o vymazanie osobných údajov,

  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním sa môžete obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Žiadosť môžete podať prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese info@muzeumpd.sk alebo písomne, prípadne osobne na poštovú adresu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza.

 

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako povinná osoba tieto informácie - i iné údaje, ktoré má k dispozícií - poskytuje na základe zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.