HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Prírastky

 

Eska je hezká
KRÁLÍK, Jan. Eska je hezká. Kola z Chebu 1892-2006.
Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2022. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-87395-53-0

Vývoj odívání v pravěku a starověku
NAVRÁTILOVÁ, Jarmila. Vývoj odívání v pravěku a starověku.
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. - 1. vyd. - ISBN 978-80-246-4563-6

Včelárska paseka Kráľová pri Senci
BIZUB, František. Včelárska paseka Kráľová pri Senci.
Bratislava : Slovenský zväz včelárov, 2011. - 1. vyd. - Slovenská včela ; XX. zväzok - ISBN 978-80-970784-2-3

Európsky rod v slovenskom svete
HOLEC, Roman, LUKÁČOVÁ, Alexandra. Európsky rod v slovenskom svete. Rod Friesenhof a Oldenburg 1789-1945.
[Miesto vydania nie je známe]: Slovart, 2023. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-556-4745-6

Od denára k euru
HALLON, Ľudovít, DUCHOŇOVÁ, Diana a kolektív. Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied ; Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-224-1922-2

26. sympózium z dejín farmácie
BARTUNEK, Anton, SENČEK, Richard (edts.). 26. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok z 26. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 70. výročia založenia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a 230. výročia úmrtia Jána Juraja Hoffingera.
Banská Bystrica : Amtheon s.r.o., 2022. - 1. vyd. - ISBN 978-80-89880-05-8

Czechoslovakian ink. Volume 1
Czechoslovakian ink. Volume 1.
Prague : Oliver & Parents s.r.o., 2021. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-11-00426-2

Prievidza II.
MRVA, Ivan, ONDREJKOVÁ, Lýdia (ed.). Prievidza. Monografia mesta. II.
Banská Bystrica : Štúdio Harmony, s.r.o, 2021. - [1. vyd.] - Genius loci - ISBN 978-80-89151-54-7

Vtedy to tak bývalo
KRPELANOVÁ, Bibiána. Vtedy to tak bývalo. Zo života obcí Brezany a Nedožery + mapa.
Nedožery-Brezany : Bibiána Krpelanová, 2022. - 1. vyd. - ISBN 978-80-570-4478-9

LEGO
ANDERSEN, Jens. LEGO. Rodinný příběh nejslavnější hračky na světě.
Brno : Host, 2023. - 1. vyd. - ISBN 978-80-275-1149-5

Cizí dům?
LAŠTOVIČKOVÁ, Věra et al. Cizí dům? Architektura českých Němců 1848-1891.
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. - 1. vyd. - ISBN 978-80-86863-80-1

Perníkářské formy ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
PECHOVÁ, Jarmila. Perníkářské formy ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-7028-427-8

Tváří v tvář předkům
VANÍČKOVÁ, Eva, BÍLEK, Ondřej. Tváří v tvář předkům. Laboratoř antropologické rekonstrukce.
Brno : Moravské zemské muzeum, 2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-7028-549-7

II. Rákóczi Ferenc pénzeinek katalógusa
TÓTH, Csaba, KOTÁN, Richárd. II. Rákóczi Ferenc pénzeinek katalógusa (Catalogue of Francis II Rákóczi's coinage).
Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat Martin Opitz Kiadó, 2023. - [1. vyd.] - Opitz Numismatica ; 4 - ISBN 978-615-6388-38-4

K dějinám studia lidové pohádky
VELIKÁ, Anna. K dějinám studia lidové pohádky na příkladu českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska.
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2022. - 1. vyd. - Etnologické materiály ; 6 - ISBN 978-80-280-0209-1

Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině
HOUZAR, Stanislav, HRAZDIL, Vladimír, HRŠELOVÁ, Pavla, TOMAN, Jiří. Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině.
Brno : Moravské zemské muzeum, 2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-7028-551-0

Atlas vyhubených živočichů
MALÝ, Radek ; GRBAVČIC, Jiří, DVORSKÝ, Pavel. Atlas vyhubených živočichů.
Praha : Albatros, 2019. - 1. vyd. - ISBN 978-80-00-05360-8

Pečatidlá v Štátnom archíve v Bratislave
BARTALOSOVÁ, Lenka, VRTEĽ, Ladislav. Pečatidlá v Štátnom archíve v Bratislave. Katalóg.
Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, 2022. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-974432-1-4

Řeč materiálu
PŮTOVÁ, Barbora, SVOBODA, Milan (ed.). Řeč materiálu.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. - 2. vyd. - ISBN 978-80-7465-584-5

Historické nápisy zo Šariša do roku 1650
ČOVAN, Miroslav. Historické nápisy zo Šariša do roku 1650.
Martin : Miroslav Čovan, 2016. - [1. vyd.] - Corpus Inscriptionum Slovaciae (Nápisy na Slovensku) ; 1 - ISBN 978-80-972250-3-2

Kušnierske denníky
JURČO, Lukáš. Kušnierske denníky. Príbeh zabudnutých kožušníckych majstrov a ich výrobkov.
Hriňová : Krnofeľ, o.z., 2022. - 1. vyd. - ISBN 978-80-974057-1-7

Rukověť starožitníka a sběratele
KNÁPEK, Zdeněk ; ŠIMÍK, Milan. Rukověť starožitníka a sběratele. Alpaka, hygiena, kamna.
Olomouc : Rubico, 2000. - 1. vyd. - Knížka pro každého - ISBN 80-85839-50-4

Všetku moc do rúk ľudu!
ČERNÁK, Tomáš. Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po februári 1948.
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2021. - 1. vyd. - Monografie - ISBN 978-80-89335-95-4

Německé maskovací uniformy
BERANEK, Pavel. Německé maskovací uniformy a jejich malba na figurky 1/35.
Praha : Plastic Invasion, 2023. - 1. vyd. - ISBN 978-80-11-02605-9