HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Prírastky

 

Hvezdáreň v Partizánskom
MEŠTER, Vladimír (ed.). Hvezdáreň v Partizánskom : 30 rokov v zrkadle času. Zborník astronomických činov a udalostí vo Hvezdárni v Partizánskom v rokoch 1988-2018.
Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2018. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-89998-03-6

História farností mesta Partizánske
MÚČKA, Peter. História farností mesta Partizánske.
Partizánske : Mesto Partizánske, 2019. - 1. vyd. - ISBN 978-80-570-0486-8

Šálky západočeských porcelánek z první poloviny 19. století ze soukromých sbírek
Šálky západočeských porcelánek z první poloviny 19. století ze soukromých sbírek.
Třeboň : Jiří Hořava, 2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-270-9444-8

Menový vývoj prvej Československej republiky 1918-1938
PETRÍČEK, Michal. Menový vývoj prvej Československej republiky 1918-1938.
Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-568-0441-4

Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského pešieho pluku č. 67
TURIK, Radoslav. Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského pešieho pluku č. 67.
Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy, 2021. - [1. vyd.] - Zoznamy - ISBN 978-80-973444-4-3

Studia Capuccinorum Boziniensia VII
Studia Capuccinorum Boziniensia VII.
Bratislava : Vydavateľstvo Minor, 2022. - [1. vyd.] - ISSN 2585-8025

Príbeh predmetu. Vol. 3, Rok 1945
GÉCZYOVÁ, Iveta, HOFERKA, Martin. Príbeh predmetu. Vol. 3, Rok 1945.
Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-973872-1-1

Československé menové zlato 1938-1982
MICHÁLEK, Slavomír. Československé menové zlato 1938-1982.
Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-224-1884-3

Výskum baníctva v okolí Nitrianskeho Pravna
ŽABENSKÝ, Marián. Výskum baníctva v okolí Nitrianskeho Pravna.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-558-1715-6

Ecce Homo
FRIDRICH, Jan. Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů.
Praha : Krigl, 2005. - 1. vyd. - ISBN 80-86912-04-3

Aretinova mapa Českého království
NOVOTNÁ, Eva, TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ, Mirka, ČÁBELKA, Miroslav, PATÁK, Josef. Aretinova mapa Českého království + Mapa.
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. - 1. vyd. - Monumenta cartographica Bohemiae - ISBN 978-80-246-4797-5

Civitas nostra Bardfa vocata
FEDORČÁKOVÁ, Mária. Civitas nostra Bardfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320-1526).
Košice : Bessarion, 2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-973950-0-1

Kultúra a percepcia krajiny
SUPUKA, Ján, BIHUŇOVÁ, Mária, VEREŠOVÁ, Martina. Kultúra a percepcia krajiny.
Nitra : Vydavateľstvo SPU : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-552-2342-1

Putovanie v čase - Veľké Uherce
FOLTÁNOVÁ, Elena. Putovanie v čase - Veľké Uherce.
Veľké Uherce : Obec Veľké Uherce, 2009. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-970274-0-7

Archívny almanach 2021
Archívny almanach 2021. Ročník IV.
Bytča : Spolok Pro Archivis, o.z. ; Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2022. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-972999-3-4

Etnografické zápisníky Jána Lazoríka
LAZORÍK, Ján ; MIKULÍK, Dalibor (ed.). Etnografické zápisníky Jána Lazoríka. Drotárstvo, vysťahovalectvo, vojny ; Remeslá ; Kalendárne zvyky a obrady + CD. (Zo zbierok Ľubovnianskeho múzea).
Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, 2020-2021. - 1. vyd. - ISBN 978-80-89860-15-9 ; 978-80-89860-17-3 ; 978-80-89860-25-8

Pamäťové inštitúcie ako pomoc pri výskume tradičného odievania
MARCINOVÁ, Júlia. Pamäťové inštitúcie ako pomoc pri výskume tradičného odievania (na príklade výskumu tradičného odevu v obci Úpor).
Trebišov : Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, 2020. - 2. rozš. vyd. - ISBN 978-80-973267-4-6

Sbírkové včelí úly
BÁCHOR, Evžen. Sbírkové včelí úly. Kritický katalog.
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2022. - 1. vyd. - ISBN 978-80-88270-28-7

Písanka s pesňičkama
JÁGEROVÁ, Andrea, VIDHOLDOVÁ, Angela. Písanka s pesňičkama + CD
Zvolen : Podpolianske osvetové stredisko, 2019. - [1. vyd.] - ISBN 978-80-85159-79-0

Škola umeleckých remesiel Bratislava 28-39
PREŠNAHDEROVÁ, Klára, BÉREŠOVÁ, Simona, PUINEUF, Sonia (eds.). Škola umeleckých remesiel Bratislava 28-39.
Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2021. - 1. slov. vyd. - ISBN 978-80-89992-10-2

Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku
TURČAN, Vladimír a kolektív. Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku.
Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2022. - 1. vyd. - Museion ; 6. zväzok - ISBN 978-80-8060-519-3

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců
MALÝ, Zbyšek, MALÁ, Alena (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. I.-XXI., A-Ž.
Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010. - [1. vyd.] - Prameny a dokumenty - ISBN (multiplicitné)

Pralesy a jezera mladších prvohor
OPLUŠTIL, Stanislav, ZAJÍC, Jaroslav, SVOBODA, Jiří. Pralesy a jezera mladších prvohor. Když uhlí bylo ještě zelené.
Praha : Academia, 2022. - 1. vyd. - ISBN 978-80-200-3257-7

Archistorie
JELEŃSKA, Magdalena ; Acapulco Studio (Agata Dudek, Małgorzata Nowak). Archistorie. Vyprávění o architektuře.
Praha : Labyrint, 2020. - 1. čes. vyd. - Raketa - ISBN 978-80-86803-64-7