HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2018

 

Za poznaním hornej Nitry

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov k vývoju prírody a spoločnosti horného Ponitria, spojený s tvorivými dielňami

január - december 2018

 

Z múzejného kufra

Zaujímavosti miest a dedín horného Ponitria ukryté v hre Krížom-krážom hornou Nitrou a ukážky ojedinelých muzeálií

január - december 2018

 

Klubové stretnutia

Pravidelné stretnutia členov Klubu priateľov histórie Prievidze a záujemcov o historické dianie

január - december 2018

 

Za poznaním sveta

Cyklus rozprávaní, prednášok a besied s prezentáciami ciest po svete

január - marec, október - december 2018

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas školských prázdnin

 

Numizmatika v praxi

Postrehy a poznatky zo zberateľskej činnosti

február 2018

 

Zbohom zima, vitaj jar!

Najzaujímavejšie zabudnuté jarné zvyky prezentované formou lektorovanej prezentácie a aktivít

12. - 16. marec 2018

 

K Veľkej noci

Maľovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov spojené s prezentáciou a predajom

23. a 26. - 28. marec 2018

 

Múzeum dokorán 2018

Súbor kombinovaných podujatí k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí

18. - 19. máj 2018

 

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

jún 2018

 

Letná súťaž

Múzejná súťaž v periodiku MY Hornonitrianske noviny venovaná téme výstavy Z víru vojny zrodená

júl - august 2018

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

každá streda počas jarných a letných prázdnin

 

Pražská jar

Obrazovo-textová prezentácia udalostí spojených s ukončením euforického budovania socializmu s ľudskou tvárou

september 2018

 

Hornonitrianske dobroty

Prezentácia o príprave tradičných jedál a stolovaní na hornej Nitre doplnená ochutnávkou a vystúpením folkloristov

september 2018

 

Vpadli kuruci na hornú Nitru

Výpoveď o búrlivom vpáde kuruckých vojsk Imricha Tököliho na hornú Nitru pred 340 rokmi

september 2018

 

Za bránou múzea 2018

Súbor kombinovaných podujatí k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

20. - 21. september 2018

 

Jesenné variácie: Človek v krajine

Rozmanitosť jesennej krajiny v okolí ľudských sídel prostredníctvom interaktívnej prezentácie a tvorivej dielne

8. - 12. október 2018

 

Mýtický svet archeológie

Príbeh jedného archeologického nálezu: Kocka z Vyšehradu (k Medzinárodnému dňu archeológie)

21. október 2018

 

Pokrok v múzeu: Pomocníci v domácnosti

Ukážka vývoja niektorých technických pomôcok v domácnosti z historickej zbierky múzea (k Týždňu vedy a techniky na Slovensku)

november 2018

 

Vianoce v múzeu

Tradičné tvorivé dielne pre školy a verejnosť - Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok a Naša nedeľa

10. - 16. december 2018

 

Sviatočné čarovanie

Predstavenie tradičných vianočných zvykov z regiónu hornej Nitry formou lektorovanej prezentácie a tvorivých aktivít

17. - 21. december 2018

 

Vďaka Vám...

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

18. december 2018