HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2012


Za poznaním hornej Nitry

Kultúrno-edukačné podujatie - ponuka netradičnej hodiny regionálnej výchovy

január 2012 - december 2012

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

 

Západné Karpaty - spoločná hranica. Chránené územia Trenčianskeho kraja

Sprievodné výchovno-vzdelávacie podujatie k rovnomennej výstave

23. január - 19. marec 2012

  

Fašiangové veselie

Prezentácia zvykov a obradov spojených s obdobím fašiangov a tvorivá dielňa zameraná na výrobu masiek

16. - 17. február 2012

  

K Veľkej noci

Tvorivé dielne s rozprávaním o ľudových tradíciách veľkonočného obdobia

2. - 4. apríl 2012

 

Medzinárodný deň múzeí a Noc múzeí - sprievodné podujatia

  

Zbierky na móle VI. O rímskej hostine

Jedlá a stolovanie v antickom Ríme (podujatie v rámci európskeho projektu Noc múzeí)

19. máj 2012

 

Svet Ríma

  • Rátaj ako Riman
  • Zahraj sa latrunculi

Čísla a hra zo starovekého Ríma

18. - 19. máj 2012

 

Trikrát hádaj

Známe i záhadné predmety dávnych čias

18. - 19. máj 2012

  

Krásne návraty

O postupe a technikách pri záchrane dávnych predmetov

18. - 19. máj 2012

  

Prievidzské cechové dni VII. Súkenníci

O jednom z významných prievidzských cechov - súkenníkoch

18. - 19. máj 2012


Učení z neba nespadli

Predstavenie osobností vedy, techniky i umenia hornej Nitry prostredníctvom knižných titulov

počas druhého týždňa mesiacov jún - september 2012

  

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

7. jún 2012

 

V znamení letného slnovratu

Rozprávanie o tradíciách spätých s obdobím letného slnovratu

19. - 27. jún 2012 

 

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

 

Hornonitrianske dobroty

Príprava a využitie tradičných jedál v súčasnej kuchyni

1. september 2012


Dni európskeho kultúrneho dedičstva - sprievodné podujatia

  

Ako na rodostrom

Poradenstvo a praktický návod na poznanie koreňov rodiny

18. - 19. september 2012


Hádanky z múzea

Spoznávanie muzeálií ukrytých v hádankách

18. - 19. september 2012

  

Rozprávky z múzea

Tradičné a historické činnosti známe z rozprávok

18. - 19. september 2012

 

Pedagogika v múzeu - Múzeum v pedagogike

Odborná konferencia o múzejnej pedagogike

10. - 11. október 2012

 

Za poznaním sveta

Cyklus cestovateľských rozprávaní

september - december 2012

 

Jesenné variácie

Tvorivé dielne s poznávaním rastlinných druhov. Skamenená jeseň

22. - 26. október 2012

  

Vianoce v múzeu

Tvorivé dielne s prezentáciami:

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, Perníkový piatok, Pred zimným slnovratom

10. - 16. december 2012

  

Vďaka Vám

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

18. december 2012