HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ekopotulky mestom

Na dlhé jedno desaťročie opustený post kurátora botanických a zoologických zbierok nastúpila vo februári 2024 "milovníčka živej prírody" Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD. Čerstvá múzejníčka sa ihneď začala zapájať do príprav edukačných podujatí, ktoré by dlhodobejšie a hlavne aktívnym kontaktom s prírodou obohatili viac-menej "interiérovú" programovú ponuku múzea.

Jednou takou inovatívnou aktivitou sú sezónne Ekopotulky mestom Prievidza, ktoré múzeum ponúka v termínoch apríl - jún a september - október.

Počas dvoch vyučovacích hodín môžu žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci pozorovať a poznávať mestské živočíšne druhy formou exkurzie, ktorá na dvoch variabilných trasách poskytuje ekologicky zaujímavé prievidzské lokality - od rieky Handlovka a sídliska Dlhá ulica až po Mestský park a rieku Nitra. Pestrá biodiverzita mesta však zďaleka nie je všetko!

Bližšie informácie na priloženom letáku, v prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte: tatiana.solomekova@muzeumpd.sk, +421 46 542 30 54, +421 901 918 836.

Ekopotulky mestom