HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ostatná prezentačná činnosť 2010

  

Múzejné hry

Hry a tvorivé dielne pre šikovné rúčky

každý utorok v mesiaci

  

Život na panskom

Prednáška o spôsobe života ľudí v období feudalizmu spojená s vedomostným kvízom  

február 2010

 

Budenie jari

Tradície a zvyky spojené s veľkonočnými sviatkami

29. - 31. marec 2010

  

Múzejné stretnutia

Odborné stretnutia múzejníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja

apríl 2010

  

Navždy zachytené

Premeny miest a mestečiek hornej Nitry - Bojnice, Handlová, Nováky, Partizánske, Prievidza, Nitrianske Pravno, Oslany, Skačany a Žabokreky nad Nitrou na dobových pohľadniciach

druhý víkend v mesiacoch apríl - október 2010

  

Velikáni v knihách

Osobnosti múzea a zberateľstva z hornej Nitry v odbornej literatúre

22. - 26. apríl 2010 

  

Medzinárodný deň múzeí

  

Zbierky na móle IV.

Inscenovaný program o tradičnom odievaní a textilných technikách v rámci európskeho projektu Noc múzeí

15. máj 2010

  

Platili ste?

Mince a papierové platidlá európskych a iných krajín zo zbierok múzea

14. - 15. máj 2010

  

Prapredkovia slonov

Doklady premien chobotnáčov z horného Ponitria

14. - 15. máj 2010

  

Pod hviezdnatou oblohou

Pohľad na nočnú oblohu cez modernú optiku i muzeálny predmet (v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom v rámci európskeho projektu Noc múzeí)

15. máj 2010

  

Uzlík s očkom

Tradičné viazacie techniky trochu ináč

14. - 15. máj 2010

  

Prievidzské cechové dni V. Ševcovstvo

O jednom z významných prievidzských cechov - ševcoch

14. - 15. máj 2010

  

Na pomoc kronikárom

Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry - Nové aspekty v kronikárskej práci

jún 2010

  

Prázdninové stredy v múzeu

Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov s jarmočným zavŕšením

každú stredu počas jarných a letných prázdnin

  

Rabovali Turci na hornej Nitre

Netradičná výpoveď o vpáde tureckých hord do dedín a mestečiek na hornej Nitre

september 2010

  

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

  

U babky bylinkárky

Pohľad do sveta liečivých rastlín a korenín

17. - 18. september 2010

  

Ako na rodostrom?

Poradenstvo i praktický návod k poznaniu svojho rodostromu

17. - 18. september 2010

  

Hádaj, hádaj a dosť!

Známe i záhadné predmety dávna

17. - 18. september 2010

  

Výpravy do minulosti

Prechádzka svetom dávnych remesiel s overením zručností

16. september 2010

pracovisko múzea na Ul. V. Clemetisa 40 v Prievidzi

17. - 18. september 2010

pracovisko múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi

  

Jesenné variácie

Tvorivé dielne pre školákov s poznávaním rastlinných druhov

22. - 30. september 2010

  

Parta či čepiec?

Vzdelávacie podujatie o tradičnom odievaní pre členov folklórnych skupín z hornej Nitry

október 2010

  

Kult ohňa

Oheň ako nositeľ života a strojca skazy

Význam a podstata zvykov spojených s ohňom od pradávna

október / november 2010

  

Záhadný Egypt

Prednáška o egyptských pamiatkach

november 2010

  

Stridžie dni I. a II.

Tradičné zvyklosti a tajomné magické obrady zimného obdobia

november / december 2010

  

Možno príde Mikuláš

O tradícii mikulášskych obchôdzok a ďalších zvykoch zimného slnovratu

1. - 10. december 2010

  

Vianoce v múzeu

Tvorivé dielne s prezentáciami:

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok a Perníkový piatok

december 2010

  

Vďaka Vám

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

december 2010