HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Numizmatika

Numizmatika

Charakteristika

Numizmatická zbierka zahŕňa viac ako 25-tisíc zbierkových predmetov, ktoré vynikajú nielen hodnotou ale aj významom. Unikátna je zbierka zlatých mincí, z ktorých je potrebné spomenúť byzantskú zlatú mincu, turecké mince, či dukáty razené od čias Žigmunda I. až po vládu Ferdinanda V. Novodobé dianie zachytávajú mince razené zo zlata napr. pri príležitosti voľby prvého prezidenta SR. Zaujímavá je i zbierka strieborných pamätných mincí Československa alebo neúplný súbor mincí habsburskej monarchie. Nemenej hodnotnou je zbierka medailí a papierových platidiel V numizmatickom fonde sú zastúpené všetky historické obdobia v menovom vývoji Slovenska, ale aj zahraničné razby zo štátov Európy i zámoria. Súčasťou fondu je i iný numizmatický materiál - robotné známky, žetóny, vyznamenania a iné.

Najvzácnejším súborom vo fonde je zbierka zlatých mincí, ktorá je zostavená z 29 dukátov, pričom v dvoch prípadoch ide o násobky dukáta a to dvojdukát ročník 1765 z obdobia vlády Márie Terézie a štvordukát ročník 1915 z obdobia vlády Františka Jozefa I. 

V numizmatickej zbierke je 5 rovnakých dukátov od kráľa Žigmunda. Jeden dukát je z obdobia vlády Ladislava V. Tri dukáty pochádzajú z proveniencie kráľa Mateja I. Korvína, za vlády ktorého dosiahlo kremnické mincovníctvo svoj vrchol. Ľudovít II. razil dukáty aj s letopočtom. Z obdobia jeho vlády je v zbierke jeden dukát. V období panovania Leopolda I. razil v kremnickej mincovni dukáty aj František Rákoci. Z jeho obdobia pochádza dukát z roku 1704, ktorý je v zbierke zastúpený. Za Karola VI. sú v zbierke ročníky dukátov 1722 a 1740. Počas vlády panovníčky Márie Terézie sa razili dukáty v každom roku jej panovania. V zbierke sú zastúpené dvojdukátom z roku 1765 a dukátom z roku 1755. Dva dukáty pochádzajú z obdobia Františka II. a Ferdinanda V.

Okrem domácich zlatých mincí sa v zbierke vyskytujú aj zahraničné razby - nizozemské, turecké a byzantská minca. Zbierku uzatvára norimberský zlatý dukát z roku 1636. Zo súčasnosti pochádzajú dve zlaté medaily z príležitosti inaugurácie prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča v roku 1993.

Najrozsiahlejšou zbierkou vo fonde je 12 790 mincí z obdobia habsburskej monarchie. Niektoré druhy mincí sú zastúpené bohato (napríklad 1 000 kusov z jedného druhu mince), iné zasa menej. Čo sa týka hodnoty mincí, nájdeme v nej jednak hodnotnejšie mince - dukáty, toliare a ich zlomky a násobky, ale aj mnoho mincí z obecných kovov. Habsburskí panovníci ako bol Leopold I., Mária Terézia a František Jozef I. vyrazili viacero druhov mincí, tak sa z obdobia ich vlády zachovalo v nálezoch viac mincí ako od ostatných panovníkov. Okrem mincí sú súčasťou zbierky aj papierové platidlá, ktoré sa začali tlačiť od roku 1762. Papierové platidlá sú zastúpené až za vlády Františka Jozefa I.

Numizmatický fond je stále otvorený a každoročne do neho pribúdajú nové prírastky.

Zaujímavosti

Naj... numizmatických zbierok

Najhodnotnejšou mincou je byzantská zlatá minca - solidus s reliéfom na tróne sediacej postavy z 10. storočia.

Najstaršou mincou v evidencii je uhorský denár z roku 1626, z obdobia vlády Ferdinanda II.

Najrozsiahlejšou zbierkou je súbor mincí a papierových platidiel habsburskej monarchie z rokov 1526 - 1918. Obsahuje 12 790 mincí a platidiel.

Najväčším zbierkovým predmetom je jednostranná plaketa s námetom hudobného festivalu mladých v Bojniciach, s priemerom 19,3 cm.

Najmenším predmetom je uhorská minca - obolus z obdobia vlády Žigmunda (1387 - 1457).

Najvzácnejším súborom je zbierka zlatých mincí, ktoré zahŕňajú historické obdobia od vlády Žigmunda Luxemburského.

Najstaršou razenou mincou nájdenou v našom regióne je keltská minca - biatec, ktorá sa našla na hradisku v Hradci.

Najmladšími mincami sú slovenské obehové mince z roku 2000.