HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kontakt

Sídlo Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 542 30 54
fax: +421 46 542 67 15
e-mail: info@muzeumpd.sk
IČO: 34059130
DIČ: 2021447274
GPS: 48.770071, 18.620043

riaditeľ múzea

JUDr. Igor Vavro
igor.vavro@muzeumpd.sk
+421 901 918 835

ekonóm
Ing. Pavol Sány
vedúci oddelenia ekonomicko-prevádzkového
pavol.sany@muzeumpd.sk
+421 901 918 833

dokumentátorka
Mgr. Marta Poltner (Rusinová)
vedúca oddelenia komunikácie a marketingu
marta.poltner@muzeumpd.sk
+421 901 918 834

konzervátorka
Silvia Vadovičová
vedúca oddelenia ochrany zbierok
silvia.vadovicova@muzeumpd.sk
+421 901 918 837

oddelenie správy zbierok
kurátorka archeologických zbierok
Mgr. Dominika Andreánska

dominika.andreanska@muzeumpd.sk
kurátorka geologických zbierok
Ing. Katarína Keratová
katarina.keratova@muzeumpd.sk
kurátorka numizmatických zbierok
Mgr. Miroslava Kováčová
miroslava.kovacova@muzeumpd.sk
kurátorka zbierok histórie a výtvarného umenia
Mgr. Jaroslava Kupčoková
jaroslava.kupcokova@muzeumpd.sk
kurátorka etnologických zbierok
Mgr. Lívia Oršulová
livia.orsulova@muzeumpd.sk
kurátor zbierok historických dokumentov a histórie súčasnosti
PhDr. Ján Vingárik
jan.vingarik@muzeumpd.sk

oddelenie komunikácie a marketingu
múzejná pedagogička
Mgr. Zita Radosová
zita.radosova@muzeumpd.sk
výtvarníčka
Mgr. Eva Schniererová
eva.schniererova@muzeumpd.sk
fotograf
Mgr. art. Norbert Bíreš
knihovník
Jozef Pekár
jozef.pekar@muzeumpd.sk

oddelenie ekonomicko-prevádzkové

informátorka
Gabriela Černá

upratovačka
Martina Lukáčová

personálno-prevádzková referentka
Ing. Lucia Píšová Mellová
lucia.pisova@muzeumpd.sk

účtovníčka
Mgr. Jana Vidová
jana.vidova@muzeumpd.sk

vodič, údržbár
Karol Krajčík

Detašované pracovisko Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
depozitárne priestory a konzervátorské dielne
V. Clementisa 40, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 540 75 12
GPS: 48.780609, 18.636685

oddelenie ochrany zbierok
konzervátorka
Milena Gundová
správkyňa múzejných depozitárov
Iveta Remišová
iveta.remisova@muzeumpd.sk
konzervátor
Peter Lovás