HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kontakt

Sídlo Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 542 30 54
+421 901 918 835
fax: +421 46 542 67 15
e-mail: info@muzeumpd.sk
IČO: 34059130
DIČ: 2021447274
GPS: 48.770071, 18.620043

riaditeľ múzea

JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
jozef.stopka@muzeumpd.sk
+421 46 542 58 99
+421 905 280 706

ekonóm
Ing. Pavol Sány
vedúci oddelenia ekonomicko-prevádzkového
pavol.sany@muzeumpd.sk
+421 901 918 833

kurátorka numizmatických zbierok
Mgr. Miroslava Kováčová
vedúca oddelenia správy zbierok
miroslava.kovacova@muzeumpd.sk
+421 901 918 836

dokumentátorka
Mgr. Zita Radosová
vedúca oddelenia komunikácie a marketingu
zita.radosova@muzeumpd.sk
+421 901 918 834

konzervátorka
Silvia Vadovičová
vedúca oddelenia ochrany zbierok
silvia.vadovicova@muzeumpd.sk
+421 901 918 837

oddelenie správy zbierok
kurátorka geologických zbierok
Ing. Katarína Keratová
katarina.keratova@muzeumpd.sk
kurátorka zbierok histórie a výtvarného umenia
Mgr. Jaroslava Kupčoková
jaroslava.kupcokova@muzeumpd.sk
kurátorka etnologických zbierok
Mgr. Lívia Oršulová
livia.orsulova@muzeumpd.sk
kurátorka botanických a zoologických zbierok
Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD.
tatiana.solomekova@muzeumpd.sk
kurátor zbierok historických dokumentov a histórie súčasnosti
PhDr. Ján Vingárik
jan.vingarik@muzeumpd.sk

oddelenie komunikácie a marketingu
výtvarníčka
Terézia Drnajová, DiS.
terezia.drnajova@muzeumpd.sk
múzejný pedagóg
Mgr. Nina Pekárová
nina.pekarova@muzeumpd.sk
fotograf
Mgr. art. Norbert Bíreš
knihovník
Jozef Pekár
jozef.pekar@muzeumpd.sk

oddelenie ekonomicko-prevádzkové

informátorka
Gabriela Černá

upratovačka
Martina Lukáčová

personálno-prevádzková referentka
Ing. Lucia Píšová Mellová
lucia.pisova@muzeumpd.sk

účtovníčka
Mgr. Jana Vidová
jana.vidova@muzeumpd.sk

vodič, údržbár
Ján Mjartan

Detašované pracovisko Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
depozitárne priestory a konzervátorské dielne
V. Clementisa 40, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 540 75 12
GPS: 48.780609, 18.636685

oddelenie ochrany zbierok
konzervátorka
Milena Gundová
správkyňa múzejných depozitárov
Iveta Remišová
iveta.remisova@muzeumpd.sk
konzervátor
Peter Lovás